Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pašvaldību

Cēsu novada domi veido 19 deputāti.

Cēsu novada pašvaldība nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā noteiktos uzdevumus. Pašvaldības darbību reglamentē likums "Par pašvaldībām".

Pašvaldības administrāciju vada izpilddirektors.
Cēsu novada pašvaldības publiskie pārskati pieejami ŠEIT.