Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par zvejniecību Cēsu novadā

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
30 28.11.2019. Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

31.12.2019.

 

Saistošie noteikumi ir spēkā trīs gadus no to spēkā stāšanās brīža.

saistošie noteikumi

1.-6.pielikums

7.-12.pielikums