Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldības iznomātie nekustamie īpašumi Vaives pagastā

N.

p.

k.

Nomas līguma priekšmets Kadastra apz. Platība (ha) Iznomāšanas mērķis

Līguma

Nr.

Nomas līguma termiņš Nomas maksa
1 "Āravoti", Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 020 117 0,8 Lauks. darbība 217/2023/2.2-2

06.02.2023.-

05.02.2029.

28,00 EUR gadā bez PVN
2 "Kalna Mežmaļi", Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 020 235 11,3865 Lauks. darbība 1770/2023/2.2-2

01.01.2024.-

31.12.2028.

590,00 EUR gadā bez PVN
3 "Noras", Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 020 237 1,58 Lauks. darbība 1771/2023/2.2-2

01.01.2024.-

31.12.2028.

75,00 EUR gadā bez PVN
4 "Kampu Senkapi", Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 020 252 0,9003 Lauks. darbība 525/2021/3-3-5

18.06.2021.-

18.06.2027.

28,00 EUR gadā bez PVN
5 "Lejas Luksti", Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 020 094 3,6 Publiskās infrastruktūras nodrošināšana 597/2013/2-7

02.12.2002.-

02.12.2025.

 
6 "Mākoņi", Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 050 062 2,09 Lauks. darbība 696/2022/2.2-2

01.05.2022.-

31.12.2027.

44,00 EUR gadā bez PVN
7 "Lejas Ramuļas", Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 110 054 0,7 Nomnieka īpašumā esošo ēku un būvju uztrēšanai 1375/2022/2.2-2

17.06.2021.-

17.06.2031.

28,00 EUR gadā bez PVN
8 "Lejas Ramuļas", Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 110 054 1/2 no 0,7 Nomnieka īpašumā esošo ēku un būvju uztrēšanai 523/2021/3.3-5

18.10.2022.-

18.10.2032.

28,00 EUR gadā bez PVN
9 "Jaunozoliņi 2", Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 070 077 1,07 Nomnieka īpašumā esošo ēku un būvju uztrēšanai 382/2021/3-3-5

01.05.2021.-

30.04.2031.

28,00 EUR gadā bez PVN
11 "Rīdzenes Ābeļdārzs", Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 050 047 līdz 0,05 Sakņu dārza noma 13 līgumi līdz 31.12.2026. 7,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
12 "Rīdzenes Ābeļdārzs", Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 050 047 no 0,05 Sakņu dārza noma 13 līgumi līdz 31.12.2026. 14,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
13 "Mežmaļu  Ābeļu dārzs", Mežmaļi, Vaives pag. 42 900 020 231 līdz 0,05 Sakņu dārza noma 6 līgumi līdz 31.12.2026. 7,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
14 "Mežmaļu  Ābeļu dārzs", Mežmaļi, Vaives pag. 42 900 020 231 no 0,05 Sakņu dārza noma 5 līgumi līdz 31.12.2026. 14,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
15 "Bērzi", Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 030 238 līdz 0,05 Sakņu dārza noma 12 līgumi līdz 31.12.2026. 7,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
16 "Kronīši", Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 030 146 līdz 0,05 Sakņu dārza noma 2 līgumi līdz 31.12.2026. 7,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
17 "Kronīši", Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov. 42 900 030 146 no 0,05 Sakņu dārza noma 1 līgums līdz 31.12.2026. 14,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam
18 "Purenes", Mežmaļi, Vaives pag. 42 900 020 033 no 0,05 Sakņu dārza noma 2 līgumi līdz 31.12.2026. 14,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam