Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027.gadam

Plāna izstrādātājs: SIA “ZAAO”, reģ. Nr. 44103015509, adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tālrunis: 64281250, e–pasts: zaao@zaao.lv.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Plāns, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats, Vides pārraudzības valsts biroja 2023.gada 21.novembra Atzinumu Nr. 4-03/18/2023  “Par Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam Vides pārskatu” apstiprināšanu, informatīvo ziņojumu, tai sk. ar informāciju par monitoringa ziņojuma termiņiem no 2024.gada 11.janvāra ir pieejami tīmekļa vietnēs: zaao@zaao.lv, www.geoconsultants.lv. Plāns pieņemts 2023.gada 28.decembrī.

Plānu ir apstiprinājušas Alūksnes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldībā, Valkas novada pašvaldībā un Valmieras novada pašvaldībā. Plāns pieņemts 2023.gada 28.decembrī.