Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par būvatļaujām

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums

Saistošo noteikumu nosaukums

Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie dokumenti

20

20.11.2014.

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

30.01.2015.

saistošie noteikumi