Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsniegtās licences Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences tiek izsniegtas uz 2 gadiem. 

Juridiskā/fiziskā persona

Programmas nosaukums

Licences izsniegšanas datums

Licences derīguma termiņš

SIA ZAAO 

Reģ.Nr.42103015509 

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma “Es vidē šodien un rīt” 

10.06.2022 

09.06.2024

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Rotaļlietas – robota izgatavošana”

(1.-3.klasei)
29.06.2022 28.06.2024

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Tehniska modeļa – auto izgatavošana”

(4.-7.klasei)
29.06.2022 28.06.2024

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Elektroierīces – luksofora izgatavošana”

(6.-9.klasei)
29.06.2022 28.06.2024

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Radošā darbnīca – telpisku modeļu izgatavošana”

(1.-9.klasei)
29.06.2022 28.06.2024

SIA “Toodler&Gopher”

Reģ.Nr. 40203408731
Interešu izglītības programma “Pirmie soļi angļu valodā”(bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem) 29.06.2022 28.06.2024

SIA “Toodler&Gopher”

Reģ.Nr. 40203408731
Interešu izglītības programma “Angļu valodas gramatikas pamati”(bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem) 29.06.2022 28.06.2024
Biedrība  Patvērums "Drošā māja" Reģ.Nr. 40008117716 Pieaugušo neformālās izglītības programma "Latviešu valoda A1 līmenis" (120 stundas) 15.07.2022 14.07.2024
Biedrība Sporta klubs "Saulrīti"
Reģ.Nr. 40008153740
Interešu izglītības programma "Badmintons bērniem un jauniešiem" 22.07.2022 21.07.2024
Biedrība "SDK Zīle", Reģ.Nr. 40008309180 Interešu izglītības programma "Ritmiskā vingrošana ar sporta deju ievirzi" 01.09.2022 29.08.2024
SIA "Zīmētprieks", Reģ.Nr.40203089461 Interešu izglītības programma "Zīmētprieks" vizuālās mākslas nodarbības bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem 02.09.2022 01.09.2024
Anna Annele Lazdiņa, Reģ.Nr. 03079111305 Interešu izglītības programma "Dejotprieks" (bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem) 10.10.2022 09.10.2024
Anna Annele Lazdiņa, Reģ.Nr. 03079111305 Interešu izglītības programma "Ievads klasiskajā dejā" (bērniem vecumā no 9 līdz 13 gadiem) 10.10.2022 09.10.2024
 SIA "ZAAO", Reģ. Nr. 44103015509 Pieaugušo neformālās izglītības vides programma "Vide - šodien un rīt" 18.10.2022 17.10.2024
Bērnu un jauniešu sporta deju biedrība "Reveranss", Reģ.Nr. 40008258749 Pieaugušo neformālās izglītības programma "Sarīkojumu deju kursi pieaugušajiem" 20.10.2022 19.10.2024

Aija Pēlmane

Reģ. Nr. 05035911297

Interešu izglītības programma “Muzikālo spēju veidošana mūzikā pirmsskolā” 25.11.2022 24.11.2024

Biedrība “Futbola klubs “Priekuļi””

Reģ.Nr. 40008091968

Interešu izglītības programma “Futbols mūsu sirdīs” 13.12.2022

12.12.2024

Ilva Līne

Reģ.Nr. 09057411304

Interešu izglītības programma “Mūzikas mācības un klavierspēles pamati” (bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem) 28.12.2022 27.12.2024

Ilva Līne

Reģ.Nr. 09057411304

Interešu izglītības programma “Atbalsts vācu valodas apguvei” (bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem) 28.12.2022 27.12.2024

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

Reģ.Nr. 90000077378

Interešu izglītības programma ''Mūzikas ābecīte'' (instrumentu spēle, kora dziedāšana, mūsdienu ritma mūzika) 28.12.2022 27.12.2024

Cēsu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000031048

Interešu izglītības programma ''Dzīvošana kosmosā'' (sākumskolas vecuma izglītojamajiem) 20.03.2023 19.03.2025
Cēsu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000031048
Interešu izglītības programma ''Pacelšanās kosmosā'' (pamatskolas vecuma izglītojamajiem) 20.03.2023 19.03.2025
Cēsu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000031048
Interešu izglītības programma ''Nolaišanās uz nezināmas planētas'' (vidusskolas vecuma izglītojamajiem) 20.03.2023 19.03.2025

EE`lash Studio
Reģ. Nr. 04068711326

Pieaugušo neformālās izglītības programma ''Klasiskā un apjoma skropstu pieaudzēšana'' 31.03.2023 30.03.2025

Biedrība “Futbola klubs CĒSIS”

Reģ.Nr. 40008324940

Interešu izglītības programma ''Cēsu futbols'' 23.05.2023 22.05.2025

SIA “ZAAO”

Reģ.Nr. 44103015509

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma ''Domāt, meklēt, atklāt URDĀ'' 01.08.2023 31.07.2025

SIA “ZAAO”

Reģ.Nr. 44103015509

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma ''Skudra Urda domā, meklē un atklāj'' 01.08.2023 31.07.2025

SIA “ZAAO”

Reģ.Nr. 44103015509

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma ''Skudras Urdas gudrā māja'' 01.08.2023 31.07.2025

SIA “ZAAO”

Reģ.Nr. 44103015509

Pieaugušo neformālās izglītības vides programma ''Šķirošanas ABC'' 01.08.2023 31.07.2025

Rīgas tehniskā universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma ''ECO – Tech'' 18.08.2023 17.08.2025
Biedrība “CĒSU KARATE KLUBS”
Reģ.Nr. 40008025750
Interešu izglītības programma “Tradicionālais karate un pašaizsardzības tehnika” 18.08.2023 17.08.2025

Biedrība “Brīnummāja”

Reģ.Nr. 40008231867

Interešu izglītības programma

''Montessori nodarbības  individuāli un grupā'' (bērniem vecumā no 1,5 līdz 12 gadiem)

 13.09.2023 12.09.2025

Biedrība “Brīnummāja”

Reģ.Nr. 40008231867

Interešu izglītības programma

''Montessori grupu nodarbības'' (bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem)

 13.09.2023 12.09.2025

Biedrība “Brīnummāja”

Reģ.Nr. 40008231867

Interešu izglītības programma

''Logopēdijas nodarbības bērniem'' (vecumā no 1,5 līdz 12 gadiem)

 13.09.2023 12.09.2025

Biedrība ''Sporta klubs VS Prosport''

Reģ.Nr. 40008328092

Interešu izglītības programma

''Cēsu teniss''

03.11.2023 02.11.2025
Biedrība “Dambretes attīstības biedrība” Interešu izglītības programma “Dambrete” 03.11.2023 02.11.2025

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas Sporta klubs”

Reģ.Nr. 40008003471

Interešu izglītības programma “Brīvā cīņa”

(bērniem un jauniešiem vecumā līdz 16 gadiem)

03.11.2023 02.11.2025

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas Sporta klubs”

Reģ.Nr. 40008003471

Interešu izglītības programma

 “Grieķu – Romiešu cīņa”

(bērniem un jauniešiem vecumā līdz 16 gadiem)

03.11.2023 02.11.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma

“Ievads inženierzinātnēs - datorika”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma

“Ievads inženierzinātnēs - droni”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma

“Ievads inženierzinātnēs - ekonomika”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma

“Ievads inženierzinātnēs - elektronika”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma

“Ievads inženierzinātnēs - fizika”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma

“Ievads inženierzinātnēs – tehnoloģijas un humanitārās zinātnes”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma

“Ievads inženierzinātnēs – inovācijas un jaunu produktu izstrāde, izmantojot dizaina domāšanas metodes”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma

“Ievads inženierzinātnēs – ķīmija”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma
“Ievads inženierzinātnēs – mašīnzinības un transports”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.Nr. 90000068977

Interešu izglītības programma

“Ievads inženierzinātnēs – vides zinātnes”

(skolēniem no 2.līdz 9.klasei)

07.12.2023 06.12.2025

Biedrība “Ziemeļvidzemes Karatē un Kaujas Cīņu Klubs “TĪĢERI”
(4-6 gadu vecuma bērniem)

Reģ.Nr. 40008063860

Interešu izglītības programma “Karatē un vispusīgā fiziskā sagatavotība” 26.02.2024 25.02.2026

Biedrība “Ziemeļvidzemes Karatē un Kaujas Cīņu Klubs “TĪĢERI”
(7-14 gadu vecuma bērniem)

Reģ.Nr. 40008063860

Interešu izglītības programma “Karatē un vispusīgā fiziskā sagatavotība” 26.02.2024 25.02.2026

Biedrība “Ziemeļvidzemes Karatē un Kaujas Cīņu Klubs “TĪĢERI”
(15-18 gadu vecuma bērniem)

Reģ.Nr. 40008063860

Interešu izglītības programma “Karatē un vispusīgā fiziskā sagatavotība” 26.02.2024 25.02.2026

Vineta Eigita-Kupča

Reģ.Nr. 14128412053

Interešu izglītības programma “Bērna sagatavošana skolai” (vecumā no 3 līdz 7 gadiem)

21.03.2024. 20.03.2026.

SIA “Rīgas 1.valodu skola”

Reģ.Nr. 4010317690

Interešu izglītības programma “Angļu valoda”

(bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem)

18.04.2024 17.04.2026

SIA “IEBER.LV”

Reģ.Nr. 44103123371

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Produktivitātes mazie soļi ilgtspējīgas ikdienas virzienā” (4 stundas) 18.04.2024  

Lelde Krīgere

Reģ.Nr. 13049511286

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Klasiskā, apjoma 2-3D skropstu pieaudzēšana” (18 stundas) 18.04.2024  

SIA “ZAAO”

Reģ.Nr. 44103015509

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Efektīva komunikācija un sabiedriskās attiecības: sabiedrības informēšana, iesaiste un kampaņas veidošana par aprites ekonomiku un vides ilgtspēju” (14 stundas) 18.04.2024  
SIA “Toodler&Gopher”
Reģ.Nr. 40203408731
“Pirmie soļi angļu valodā” (vecumā no 4 līdz 7 gadiem) 25.06.2024. 24.06.2026.
SIA “Toodler&Gopher”
Reģ.Nr. 40203408731
“Angļu valodas gramatikas pamati” (bērniem un jauniešiem no 7 līdz 15 gadiem) 25.06.2024. 24.06.2026.