Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsniegtās licences Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences tiek izsniegtas uz 2 gadiem. 

Juridiskā/fiziskā persona

Programmas nosaukums

Licences izsniegšanas datums

Licences derīguma termiņš

Nodibinājums “Cēsu Digitālais centrs”

Reģ.Nr.40008296736

Pieaugušo neformālās attālinātās izglītības programma “Google Clasroom izmantošana mācību procesā” (17 h)

26.01.2021

25.01.2023

SIA “GL WAY”

Reģ.Nr.40203150740

Interešu izglītības programma “Ceļu satiksmes noteikumi velosipēdistiem un Droša braukšana ar velosipēdu” (12h), bērniem vecumā no 10 līdz 16 gadiem.

24.03.2021

23.03.2023

Jurijs Vaido

Reģ.Nr.07078711294

 

Interešu izglītības programma “Kustību prieks”, bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem.

12.04.2021

11.04.2023

Laila Bērziņa

Reģ.Nr.27106511280

Interešu izglītības programma “Asini prātu, lai atrisinātu!”, bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem

16.04.2021

15.04.2023

Laila Bērziņa

Reģ.Nr.27106511280

Interešu izglītības programma “Asini prātu, lai atrisinātu!”, jauniešiem vecumā no 15 līdz 18/19 gadiem.

16.04.2021

15.04.2023

Biedrība “Cēsu Karate klubs”

Reģ. Nr.40008025750

Interešu izglītības programma “Tradicionālais karate un pašaizsardzības tehnika”

14.09.2021

13.09.2023

Biedrība “Cēsu Karate klubs”

Reģ. Nr.40008025750

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Tradicionālais karate un pašaizsardzības tehnika”

14.09.2021

13.09.2023

SIA ZAAO

Reģ.Nr.42103015509

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma “Šķirošanas ABC”

27.09.2021

26.09.2023

SIA ZAAO

Reģ.Nr.42103015509

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma “Skudra Urda domā, meklē un atklāj”

27.09.2021

26.09.2023

SIA ZAAO

Reģ.Nr.42103015509

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma “Skudras Urdas gudrā māja”

27.09.2021

26.09.2023

Biedrība “Brīnummāja”

Reģ.Nr.40008231867

Interešu izglītības programma

“Montesori nodarbības individuāli un grupā”, bērniem vecumā no 1,5 līdz 12 gdiem.

30.09.2021

29.09.2023

Biedrība “Brīnummāja”

Reģ.Nr.40008231867

Interešu izglītības programma “Montesori grupu nodarbības”, bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem.

30.09.2021

29.09.2023

Biedrība “Brīnummāja”

Reģ.Nr.40008231867

Interešu izglītības programma “Logopēdijas nodarbības”, bērniem vecumā no 1,5 līdz 12 gadiem.

30.09.2021

29.09.2023

Biedrība “Dambretes attīstības biedrība”

Reģ.Nr.40008165222

Interešu izglītības programma “Dambrete”

16.112021

15.11.2023

SIA “Arisan”

Reģ.Nr.44103064858

Pieaugušo neformālās izglītības programma “ Kombinētais manikīrs”

08.12.2021

07.12.2023

SIA Fenikss Z.G.

Reģ.Nr. 44103015000

Interešu izglītības programma “Bērnu peldētapmācība”, 1.-9.klašu skolēniem.

09.12.2021

08.12.2023

SIA Fenikss Z.G.

Reģ.Nr. 44103015000

Interešu izglītības programma “Peldētapmācības grupu nodarbības”, pirmsskolas vecuma bērniem.

09.12.2021

08.12.2023

Biedrība “Ziemeļvidzemes Karate un Kaujas Cīņu klubs “Tīģeri””

Reģ.Nr.40008063860

Interešu izglītības programma “Karate un vispusīgā fiziskā sagatvotība”, 4-6 gadu vecuma bērniem.

17.12.2021

16.12.2023

Biedrība “Ziemeļvidzemes Karate un Kaujas Cīņu klubs “Tīģeri””

Reģ.Nr.40008063860

Interešu izglītības programma “Karate un vispusīgā fiziskā sagatvotība”, 7-14 gadu vecuma bērniem.

17.12.2021

16.12.2023

Biedrība “Ziemeļvidzemes Karate un Kaujas Cīņu klubs “Tīģeri””

Reģ.Nr.40008063860

Interešu izglītības programma “Karate un vispusīgā fiziskā sagatvotība”, vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

17.12.2021

16.12.2023

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas sporta klubs”Cēsis

Reģ.Nr.40008003471

Interešu izglītības programma “Brīvā cīņa”, bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.

12.01.2022

11.01.2024

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas sporta klubs”Cēsis

Reģ.Nr.40008003471

Interešu izglītības programma “Grieķu – Romiešu cīņa”, bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.

12.01.2022

11.01.2024

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas sporta klubs”Cēsis

Reģ.Nr.40008003471

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Brīvā cīņa”

12.01.2022

11.01.2024

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas sporta klubs”Cēsis

Reģ.Nr.40008003471

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Grieķu – Romiešu cīņa”

12.01.2022

11.01.2024

SIA ZAAO 

Reģ.Nr.42103015509 

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma “Es vidē šodien un rīt” 

10.06.2022 

09.06.2024

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Rotaļlietas – robota izgatavošana”

(1.-3.klasei)
29.06.2022 28.06.2024

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Tehniska modeļa – auto izgatavošana”

(4.-7.klasei)
29.06.2022 28.06.2024

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Elektroierīces – luksofora izgatavošana”

(6.-9.klasei)
29.06.2022 28.06.2024

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Radošā darbnīca – telpisku modeļu izgatavošana”

(1.-9.klasei)
29.06.2022 28.06.2024

SIA “Toodler&Gopher”

Reģ.Nr. 40203408731
Interešu izglītības programma “Pirmie soļi angļu valodā”(bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem) 29.06.2022 28.06.2024

SIA “Toodler&Gopher”

Reģ.Nr. 40203408731
Interešu izglītības programma “Angļu valodas gramatikas pamati”(bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem) 29.06.2022 28.06.2024
Biedrība  Patvērums "Drošā māja" Reģ.Nr. 40008117716 Pieaugušo neformālās izglītības programma "Latviešu valoda A1 līmenis" (120 stundas) 15.07.2022 14.07.2024
Biedrība Sporta klubs "Saulrīti"
Reģ.Nr. 40008153740
Interešu izglītības programma "Badmintons bērniem un jauniešiem" 22.07.2022 21.07.2024
Biedrība "SDK Zīle", Reģ.Nr. 40008309180 Interešu izglītības programma "Ritmiskā vingrošana ar sporta deju ievirzi" 01.09.2022 29.08.2024
SIA "Zīmētprieks", Reģ.Nr.40203089461 Interešu izglītības programma "Zīmētprieks" vizuālās mākslas nodarbības bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem 02.09.2022 01.09.2024
Anna Annele Lazdiņa, Reģ.Nr. 03079111305 Interešu izglītības programma "Dejotprieks" (bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem) 10.10.2022 09.10.2024
Anna Annele Lazdiņa, Reģ.Nr. 03079111305 Interešu izglītības programma "Ievads klasiskajā dejā" (bērniem vecumā no 9 līdz 13 gadiem) 10.10.2022 09.10.2024
 SIA "ZAAO", Reģ. Nr. 44103015509 Pieaugušo neformālās izglītības vides programma "Vide - šodien un rīt" 18.10.2022 17.10.2024
Bērnu un jauniešu sporta deju biedrība "Reveranss", Reģ.Nr. 40008258749 Pieaugušo neformālās izglītības programma "Sarīkojumu deju kursi pieaugušajiem" 20.10.2022 19.10.2024

Aija Pēlmane

Reģ. Nr. 05035911297

Interešu izglītības programma “Muzikālo spēju veidošana mūzikā pirmsskolā” 25.11.2022 24.11.2024

Biedrība “Futbola klubs “Priekuļi””

Reģ.Nr. 40008091968

Interešu izglītības programma “Futbols mūsu sirdīs” 13.12.2022

12.12.2024

Ilva Līne

Reģ.Nr. 09057411304

Interešu izglītības programma “Mūzikas mācības un klavierspēles pamati” (bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem) 28.12.2022 27.12.2024

Ilva Līne

Reģ.Nr. 09057411304

Interešu izglītības programma “Atbalsts vācu valodas apguvei” (bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem) 28.12.2022 27.12.2024

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

Reģ.Nr. 90000077378

Interešu izglītības programma “Mūzikas ābecīte”(instrumentu spēle,kora dziedāšana,mūsdienu ritma mūzika) 28.12.2022 27.12.2024