Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsniegtās licences Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences tiek izsniegtas uz 2 gadiem. 

Nr.

Juridiskā/fiziskā persona

Programmas nosaukums

Licences izsniegšanas datums

Licences derīguma termiņš

1.

Nodibinājums “Koprades māja Skola 6”

Reģ.Nr.40008272367

Pieaugušo neformālās izglītības programma - Vasaras skola “Cēsu Pluriversitāte”. Geogrāfija,dizians,filozofija.

05.08.2020

04.08.2022

2.

Santa Lauceniece

Reģ.Nr.01067112512

Interešu izglītības programma “Mūzika un ritms,” pirmsskolas vecuma bērniem, vecumā no 4mēnešiem līdz 3 gadiem un no 3līdz 6 gadiem.

28.08.2020

27.08.2022

3.

Ieva Rence

Reģ.Nr.01048811334

Interešu izglītības programma “Pirmie soļi anglu valodā”, bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem.

01.09.2020

31.08.2022

4.

Ieva Rence

Reģ.Nr.01048811334

Interešu izglītības programma “Angļu valodas gramatikas pamati”, bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem.

03.09.2020

02.09.2022

5.

SIA “Zīmētprieks”

Reģ.Nr.40203089461

Interešu izglītības programma “Zīmētprieks”, vizuālās mākslas nodarbības bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem)

08.09.2020

07.09.2022

6.

Biedrība “Sporta klase”

Reģ.Nr.50008278821

Interešu izglītības programma “Atrodi savu sporta veidu”.

01.10.2020

30.09.2022

7.

Nodibinājums “Cēsu Digitālais centrs”

Reģ.Nr.40008296736

Pieaugušo neformālās attālinātās izglītības programma “Google Clasroom izmantošana mācību procesā” (17 h)

26.01.2021

25.01.2023

8.

SIA “GL WAY”

Reģ.Nr.40203150740

Interešu izglītības programma “Ceļu satiksmes noteikumi velosipēdistiem un Droša braukšana ar velosipēdu” (12h), bērniem vecumā no 10 līdz 16 gadiem.

24.03.2021

23.03.2023

9.

Jurijs Vaido

Reģ.Nr.07078711294

 

Interešu izglītības programma “Kustību prieks”, bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem.

12.04.2021

11.04.2023

10.

Laila Bērziņa

Reģ.Nr.27106511280

Interešu izglītības programma “Asini prātu, lai atrisinātu!”, bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem

16.04.2021

15.04.2023

11.

Laila Bērziņa

Reģ.Nr.27106511280

Interešu izglītības programma “Asini prātu, lai atrisinātu!”, jauniešiem vecumā no 15 līdz 18/19 gadiem.

16.04.2021

15.04.2023

12.

Biedrība “Cēsu Karate klubs”

Reģ. Nr.40008025750

Interešu izglītības programma “Tradicionālais karate un pašaizsardzības tehnika”

14.09.2021

13.09.2023

13.

Biedrība “Cēsu Karate klubs”

Reģ. Nr.40008025750

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Tradicionālais karate un pašaizsardzības tehnika”

14.09.2021

13.09.2023

14.

SIA ZAAO

Reģ.Nr.42103015509

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma “Šķirošanas ABC”

27.09.2021

26.09.2023

15.

SIA ZAAO

Reģ.Nr.42103015509

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma “Skudra Urda domā, meklē un atklāj”

27.09.2021

26.09.2023

16.

SIA ZAAO

Reģ.Nr.42103015509

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma “Skudras Urdas gudrā māja”

27.09.2021

26.09.2023

17.

Biedrība “Brīnummāja”

Reģ.Nr.40008231867

Interešu izglītības programma

“Montesori nodarbības individuāli un grupā”, bērniem vecumā no 1,5 līdz 12 gdiem.

30.09.2021

29.09.2023

18.

Biedrība “Brīnummāja”

Reģ.Nr.40008231867

Interešu izglītības programma “Montesori grupu nodarbības”, bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem.

30.09.2021

29.09.2023

19.

Biedrība “Brīnummāja”

Reģ.Nr.40008231867

Interešu izglītības programma “Logopēdijas nodarbības”, bērniem vecumā no 1,5 līdz 12 gadiem.

30.09.2021

29.09.2023

20.

Biedrība “Dambretes attīstības biedrība”

Reģ.Nr.40008165222

Interešu izglītības programma “Dambrete”

16.112021

15.11.2023

21.

SIA “Arisan”

Reģ.Nr.44103064858

Pieaugušo neformālās izglītības programma “ Kombinētais manikīrs”

08.12.2021

07.12.2023

22.

SIA Fenikss Z.G.

Reģ.Nr. 44103015000

Interešu izglītības programma “Bērnu peldētapmācība”, 1.-9.klašu skolēniem.

09.12.2021

08.12.2023

23.

SIA Fenikss Z.G.

Reģ.Nr. 44103015000

Interešu izglītības programma “Peldētapmācības grupu nodarbības”, pirmsskolas vecuma bērniem.

09.12.2021

08.12.2023

24.

Biedrība “Ziemeļvidzemes Karate un Kaujas Cīņu klubs “Tīģeri””

Reģ.Nr.40008063860

Interešu izglītības programma “Karate un vispusīgā fiziskā sagatvotība”, 4-6 gadu vecuma bērniem.

17.12.2021

16.12.2023

25.

Biedrība “Ziemeļvidzemes Karate un Kaujas Cīņu klubs “Tīģeri””

Reģ.Nr.40008063860

Interešu izglītības programma “Karate un vispusīgā fiziskā sagatvotība”, 7-14 gadu vecuma bērniem.

17.12.2021

16.12.2023

26.

Biedrība “Ziemeļvidzemes Karate un Kaujas Cīņu klubs “Tīģeri””

Reģ.Nr.40008063860

Interešu izglītības programma “Karate un vispusīgā fiziskā sagatvotība”, vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

17.12.2021

16.12.2023

27.

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas sporta klubs”Cēsis

Reģ.Nr.40008003471

Interešu izglītības programma “Brīvā cīņa”, bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.

12.01.2022

11.01.2024

28.

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas sporta klubs”Cēsis

Reģ.Nr.40008003471

Interešu izglītības programma “Grieķu – Romiešu cīņa”, bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.

12.01.2022

11.01.2024

29.

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas sporta klubs”Cēsis

Reģ.Nr.40008003471

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Brīvā cīņa”

12.01.2022

11.01.2024

30.

Biedrība “Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas sporta klubs”Cēsis

Reģ.Nr.40008003471

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Grieķu – Romiešu cīņa”

12.01.2022

11.01.2024

31.

SIA ZAAO 

Reģ.Nr.42103015509 

Bērnu un jauniešu vides interešu izglītības programma “Es vidē šodien un rīt” 

10.06.2022 

09.06.2024

32

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Rotaļlietas – robota izgatavošana”

(1.-3.klasei)
29.06.2022 28.06.2024
33

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Tehniska modeļa – auto izgatavošana”

(4.-7.klasei)
29.06.2022 28.06.2024
34

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Elektroierīces – luksofora izgatavošana”

(6.-9.klasei)
29.06.2022 28.06.2024
35

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.Nr.90000068977

Interešu izglītības programma “Radošā darbnīca – telpisku modeļu izgatavošana”

(1.-9.klasei)
29.06.2022 28.06.2024
36

SIA “Toodler&Gopher”

Reģ.Nr. 40203408731
Interešu izglītības programma “Pirmie soļi angļu valodā”(bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem) 29.06.2022 28.06.2024
37

SIA “Toodler&Gopher”

Reģ.Nr. 40203408731
Interešu izglītības programma “Angļu valodas gramatikas pamati”(bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem) 29.06.2022 28.06.2024