Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sporta komisija

Komisijas locekļi

 • Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Egliņš-Eglītis, 
 • Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore R.Vanadziņa, 
 • SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs J.Markovs, 
 • Cēsu novada Centrālās administrācijas sporta koordinatore I.Krūmiņa  
 • Amatas apvienības pārvaldes sporta koordinators un metodiķis Ē.Bauers, 
 • Līgatnes apvienības pārvaldes Sporta centra vadītājs A.Peipiņš, 
 • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes sporta organizators U.Ozoliņš, 
 • Sporta kluba "Pārgauja" valdes priekšsēdētājs  M.Krastiņš (eksperts), 
 • Priekuļu apvienības pārvaldes sporta pasākumu organizators J.Mičulis, 
 • Vecpiebalgas apvienības pārvaldes sporta organizators T.Praulītis.

Nākamā sēde notiks 01.02.2022. plkst.15.30 attālināti
Interesenti var pievienoties sēdei, rakstot uz e-pastu agita.alksnite@cesunovads.lv.

Darba kārtībā:

 1. Par atvieglotu noteikumu piešķiršanu sporta biedrībām.
 2. Par naudas balvu sportā nolikuma izstrādes uzsākšanu.
 3. Par treneru apmaksas nolikuma izstrādes uzsākšanu.
 4. Par semināra datuma noteikšanu vienotu finanšu norēķinu veikšanai par piešķirto finansējumu.

Dokumenti