Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Informācija par atbalsta speciālistiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

Speciālista vārds, uzvārds vai

iestādes nosaukums

Kontaktinformācija Adrese Darba laiks Sniegtais pakalpojums, darba joma, specializācija
PSIHOLOGI        

Iveta Lukjanova

Klīniskais psihologs

Tālr: 29342058,

e-pasts:

ivetalukjanova@gmail.com

"Cēsu ģimenes centrs"

Valmieras iela 20A, Cēsis

Pēc pieraksta Psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem. Psiholoģiskā konsultēšana bērniem un pieaugušajiem. Vardarbībā cietušu bērnu rehabilitācija. Smilšu spēles metodes lietotāja.

Kristīne Ņesonova

Psihologs

Tālr: 29428288

e-pasts:

nesonova@inbox.lv

Gaujas iela – 10, Cēsis Pēc pieraksta Smilšu spēles metodes lietotāja, Lietišķā uzvedības analīze (Applied-Behavior-Analysis – ABA). Psiholoģiskā izpēte pēc Vekslera intelekta testa.

Inna Rezgale

Klīniskais un veselības jomas psihologs

Tālr: 29124011

e-pasts:

inna.rezgale@gmail.com

L.Katrīnas iela – 2, Cēsis Pēc pieraksta Darbs ar pusaudžiem un pieaugušajiem. Supervīzijas un atbalsta grupas.

Inga Jurševska

Psihologs klīniskajā un veselības psiholoģijā, konsultatīvajā psiholoģijā, izglītības psiholoģijā, juridiskajā psiholoģijā.

Tālr: 29284884

e-pasts:

inga.cesis@gmail.com

 

"Cēsu ģimenes centrs"

Valmieras iela 20A, Cēsis

Pēc pieraksta

Psiholoģiskā palīdzība pusaudžiem, jauniešiem, pieaugušajiem. Darbs ar pāriem un ģimenēm. Supervīzijas psihologiem, medicīnas darbiniekiem, vadības u.c. komandām. Līdzdalība nepilngadīgo pratināšanā policijā.

Anna Stepīte

Psihologs

Tālr: 28356174

e-pasts: stepite@inbox.lv

Pļavas iela – 5, Cēsis Pēc pieraksta Psihologa konsultācijas bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem. Smilšu spēles metodes lietotāja. 

Zinta Biseniece

Skolu izglītības un konsultatīvais psihologs

Tālr: 29175870

e-pasts:

zintabiseniece@inbox.lv

Rīgas iela – 23, Cēsis Pēc pieraksta Darbs ar bērniem, skolēniem, jauniešiem, viņu vecākiem. Supervīzijas un atbalsts grupas. Smilšu spēles metodes lietotāja.
PSIHOTERAPIJAS SPECIĀLISTI        
Zinta Biseniece

Tālr: 29175870

e-pasts:

zintabiseniece@inbox.lv

Rīgas iela – 23, Cēsis Pēc pieraksta Sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste, supervizore.

Ilona Zariņa

Psihoterapeits  

Tālr: 29151998   Pēc pieraksta Psiholoģiska un emocionāla palīdzība grūtību pārvarēšanā.
MASĀŽA BĒRNIEM UN ZĪDAIŅIEM        

Gunta Ābola

Masiere

Tālr: 29622123 Gaujas iela – 10, 2.stāvs, Cēsis Pēc pieraksta Masāža bērniem un zīdaiņiem
IESTĀDES        
Biedrība Brīnummāja

Tālr:26425851 

e-pasts:

brinummaja@gmail.com

Bērzaines 16/18, Cēsis, LV 4101 POTCPS 9.00-18.00

Brīnummāja sniedz atbalstu ģimenei bērna emocionālās, fiziskās, sociālās un intelektuālās attīstības ceļā. Fizioterapija, kanisterapija, mūzikas terapija, masāžas, logopēdi, montessorī speciāliste, Tomatis metode.

Betas nams SIA Tālr: 29511443 Raunas 3a, Cēsis, LV-4101  Pēc pieraksta

Speciālisti A.Baha – Velvele – psihoterapeite, psihoterapijas speciālists, smilšu spēles metodes lietotāja.

Mākslas terapeite Iveta Dzērve ( tālr: 28858141),   Smilšu spēles metodes lietotāja.

Cēsu klīnika

www.cesuklinika.lv

Garīgās veselības centrā vai,

zvanot uz tālruni: 64123567

  Pēc pieraksta

Klīniskais psihologs: sniedz psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu, kā arī citu psiholoģisko problēmu gadījumos.

Psiholoģiskā izpēte, izvērtēšana, psiholoģiskā konsultēšana un rehabilitācija. Konsultācijas pieaugušajiem, bērniem.

Atbalsta centrs Pērle Tālr: 29559359 Rīgas iela – 90, Cēsis   Dienas centrs. Droša vieta, kur darboties un attīstīties cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
www.esicentrs.lv      

Sociāli emocionālo prasmju attīstoša nodarbība bērniem un pieaugušajiem:

Nodarbība notiek jūsu organizētā pasākumā - nometnē, klases stundā, apmācībās u.c.

Esi/ nodarbības tiek pielāgotas vecumposmiem, izvirzītajiem pasākuma mērķiem un vajadzībām.

Dalībnieku skaits: līdz 15, par lielāku skaitu iespējams vienoties.

Vieta: klātienē (vai Zoom). Ceļa izdevumi Rīgas robežās iekļauti cenā.

Nodarbības ilgums: līdz 2 stundām.

Esi/ nodarbību vadītājas: Madara Mickeviča, Laura Millere.

Līgatnes rehabilitācijas centrs

Tālrunis pacientu reģistrācijai:  64161917,

e-pasts pacientu reģistrācijai: registrators.rehcentrs@gmail.com

Skaļupes, Līgatnes pag.,

Cēsu nov., LV-4108, Latvija

 

Speciālisti:

fizioterapeiti - ārstnieciskā vingrošana, ergoterapeiti, masāžas pakalpojums, audiologopēds, psihologs, uztura speciālists, deju un kustību speciālists, sāls istaba.