Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par topogrāfiju

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie

dokumenti

27 26.08.2010. Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā 30.09.2010. saistošie noteikumi

maksas pakalpojumi