Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 25, Cēsīs, Cēsu novads ceturtās nomas tiesību izsoles rezultāti

Pēc ceturtās mutiskās nomas tiesību izsoles, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai apstiprinot izsoles rezultātus (Lēmums Nr.294), nomas tiesības ieguva sekojoši pretendenti:  

Nomas objektam Nr.2 - telpa Nr. 005-1, 1.stāvā, 49,8 m2 platībā – fiziska persona, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem un pievienotās vērtības nodokli (PVN); 

Nomas objektam Nr.3 – telpa Nr. 010-1, 2.stāvā, 77,4 m2 platībā – fiziska persona, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem un pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

Publicēts: 2024.gada 30.maijā