Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas pansionāts

Cēsu pilsētas pansionāts izveidots 1994.gada 12.jūlijā. Pansionāta darbu vada un koordinē direktore Inga Gunta Paegle. Agrāk šajās telpās atradās sanatorija "Cīrulīši”, kur ārstējās pacienti ar kuņģa zarnu trakta saslimšanām, blakus atrodas dabīgā avota ūdens un dabīgā minerālūdens ražošanas uzņēmums "Venden”, "Svētavots" dabas parks, Cīrulīšu dabas takas, skaistā Gaujas ieleja, atpūtas komplekss "Žagarkalns”.
 
Klientu ērtībām darbojas:
 • Frizētava 1x nedēļā;
 • Kapela svētbrīžiem un lūgšanām;
 • Autoveikals 2x nedēļā;
 • Veļas mazgātuve;
 • Lasītava, jaunāko laikrakstu apskats un leļļu izstāde;
 • Medicīnas māsu kabinets;
 • Ģimenes ārsta pieņemšana 1x nedēļā;
 • Sociālā darbinieka un sociālā darba speciālistu atbalsts;
     
 Interešu pulciņi un aktivitātes:
 • Zīmēšanas pulciņš;
 • Apsveikumu kartiņu gatavošana;
 • Ikmēneša jubilāru godināšana;
 • Atpūtas pēcpusdienas, pikniki, koncerti, ekskursijas, izstāžu apmeklējumi;
 • Gadskārtu svētku kopēja svinēšana;
 • Spēļu rīts 1x nedēļā;
 • Fiziskās aktivitātes 2x nedēļā, kas uzlabo klientu fizisko un garīgo spēju saglabāšanu;
 • Brīvprātīgo darbinieku laikrakstu apskats un literārs lasījums 2x nedēļā;
 • Labos laika apstākļos ar asistentu palīdzību nodrošinām klientiem pastaigas.
 
Izvērtējot individuālās vajadzības, klienti tiek nodrošināti ar apģērbu, apaviem, higiēnas priekšmetiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem, podologa pakalpojumiem. Ēdināšana ir 4x dienā, vajadzības gadījumā tiek nodrošināta iespēja uzsildīt ēdienu.
 
Veselības un sociālo aprūpi veic vienota komanda, kuras pamatprincips ir – roku rokā klienta labklājībai.
 
Sociālā aprūpe pansionātā sastāv no 3 blokiem:
 • Medicīniskā aprūpe - neatliekamās palīdzības sniegšana, veselības aprūpe. Koordinē galvenā medicīnas māsa Iveta Dimbele. 
 • Sociālā aprūpe – kuru veic aprūpētāji, sociālie aprūpētāji pēc izstrādāta individuāla sociālās aprūpes plāna. Aprūpes darbu stāvos vada Ilva Kurzemniece, Anita Grimza un Ilona Pūcīte.
 • Sociālā rehabilitācija un sociālais darbs – Koordinē sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova. Sociālās rehabilitācijas uzdevumi: palīdzēt klientiem apgūt jaunas iemaņas, saglabāt esošās iemaņas, palīdzēt adaptēties jaunajā vidē, psiholoģiskā atbalsta sniegšana, motivēt klientus uz pašaprūpi un iesaistīšanos dažādās interešu grupās pansionātā un ārpus tā. Lai uzdevumus veiksmīgi realizētu, darbinieki strādā komandā. Visas darbības saskaņo un izvērtē sociālā darba speciālisti un medicīnas māsas. Izvērtējot katra klienta pašaprūpes spējas, tiek sastādīts individuālais sociālās rehabilitācijas plāns, kurā tiek atspoguļota rehabilitācijas gaita un rezultāts.
 
Sociālās rehabilitētājas Līgas Bieziņas darbības rezultāti: Klienti iemācās patstāvīgi staigāt pēc kustību traucējumiem, uzņemt barību pēc pārciestas slimības, apgūst prasmes pārvietoties ar riteņkrēslu, pārvarēt saskarsmes grūtības, saglabā dziedāšanas un valodas prasmes. 
 
Svarīgs priekšnosacījums veiksmīgas sociālās rehabilitācijas veikšanai ir vides pielāgošana klienta vajadzībām. Kopējs ieguvums šiem klientiem ir lielāka pašnoteikšanās, pozitīvas emocijas, veselības uzslabošanās, uzlabojas atgriezeniskā saite starp klientu un darbiniekiem.
 
Cēsu pilsētas pansionāts
Kovārņu ielā  20, Cēsīs, LV-4101
 
Direktore Inga Gunta Paegle
Tālrunis: 28612043
Direktores vietnieks Andrejs Meistars
Tālrunis: 26537807
Sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova
Tālrunis: 29335195
Galvenā medicīnas māsa Iveta Dimbele
Tālrunis: 22032911
Medicīnas māsu kabinets
Tālrunis: 27774120
 
Rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000030574
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV72UNLA0004017130349
Ziedojumu konts:
LV50UNLA0050012875440