Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tautas lietišķās mākslas pulciņš "Trejdeviņi"

Pulciņa vadītāja: Sandra Eglīte (26679328, sandra.eglite@cesunovads.lv)
Norises vieta: Zaubes Kultūras nams