Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. 
 
NVA darbības mērķis - īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.
 
NVA sniedz plašu pakalpojumu klāstu darba devējiem, darba meklētājiem, bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautām personām, kā arī sagatavo īstermiņa darba tirgus prognozes un sniedz informāciju par darba tirgus situāciju valstī.
 
MISIJA
Sniegt pakalpojumus ilgtspējīgas nodarbinātības veicināšanai.
 
VĪZIJA
NVA ir vadošā iestāde darba meklēšanas atbalstam un personāla piesaistei.
 
Viena no darbības prioritātēm - efektīvs atbalsts darba devējiem personāla piesaistē un attīstībā.
 
Pakalpojumi darba devējiem:
Pakalpojumi darba meklētājiem:
 
Pakalpojumi nodarbinātajiem
 
Kontaktinformācija cesis@nva.gov.lv, tālrunis: 27994044,
adrese: Cēsis, Pļavas iela 3a.