Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ceļā uz klimatneitralitāti

2019.gada decembrī Eiropas savienības (ES) līderi Eiropadomē vienojās, ka visā ES līdz 2050.gadam būtu jāpanāk klimatneitralitāte.

Klimatneitralitāte nozīmē, ka līdz 2050.gadam ES valstīm būs krasi jāsamazina savas siltumnīcefekta gāzu emisijas un jāatrod veidi, kā kompensēt atlikušās un nenovēršamās emisijas, lai sasniegtu neto nulles emisiju bilanci. Eiropadome savos secinājumos uzsvēra, ka pārkārtošanās uz klimatneitralitāti sniedz ievērojamas iespējas tādās jomās kā: ekonomikas izaugsme, tirgi un darbvietas, tehnoloģiju attīstība.

Līdz 2030.gadam – vismaz par 50% mazāk emisiju

Tieši vienu gadu vēlāk – 2020.gada decembrī – ES līderi spēra vēl vienu soli virzībā uz klimatneitralitāti. Ceļā uz 2050.gadam izvirzītā mērķa sasniegšanu viņi – kā par starpposma soli – vienojās līdz 2030.gadam vairāk nekā uz pusi (salīdzinājumā ar 1990.gada līmeni) samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas. Cēsu novada  mērķis ir līdz 2030.gadam samazināt emisijas par 50% salīdzinājumā ar 2000.gadu.

Divas pamatpieejas klimatnetralitātes saniegšanai:

  • Tehnoloģiskie risinājumi
  • Dzīvesveida maiņa

Veicinot klimatneitralitēti, uzlabojas arī sociālā un ekonomiskā situācija. Piemēram, mazāk ražojot enerģiju no neatjaunojamajiem energoresursiem, investējot ēku energoefektivitātē, samazinām siltumnīcefekta gāzu emisijas.  Ēku apkure rada ap 40% no visām emisijām. Ieguldījumiem ir papildus vērtība - ceļas īpašuma vērtība, mājokļos kļūst siltāk, maksājam mazākus rēķinus, turklāt daudzi novērtē cik skaista un sakopta kļūst apkaime.

Portālā klimatam.lv ikviens var iepazīties ar papildus informāciju, kas saistīta ar klimata pārmaiņu un pielāgošanos klimata pārmaiņām jautājumiem.

Informācija par Latvijas klimatu atrodama portālā: klimats.meto.lv

“Zaļais kurss” pilsētas attīstībā

Eiropas “Zaļā kursa” principi jāpielieto, plānojot pilsētas attīstību, proti, tas, ka visas investīcijas jāvērtē arī no vides viedokļa un jācenšas padarīt “zaļus” visus sektorus. Cēsu novada Attīstības programmā 2022. – 2028. gadam ir iestrādāti mērķi, kas saistīti ar klimatneitralitātes sasniegšanu un klimata un vides principu ievērošanu pilsētas pārvaldībā.

Dokumenti