Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par licencēto makšķerēšanu Stalbes pagasta Ruckas ezerā

Licencētā makšķerēšana Ruckas ezerā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 5.3.punktu un Vides risinājuma institūta 2019.gada Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Ruckas ezeram. To organizē biedrība "Ruckas viļņi", reģistrācijas Nr.40008143475, juridiskā adrese: "Zaļās āres", Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151, tālrunis: 25513192, e-pasta adrese: ruckasvilni@inbox.lv.
Licencētās makšķerēšanas vieta ir Ruckas ezers visā tā platībā.
Makšķerēšana Augšezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" ar šādām atkāpēm:

  • vienam makšķerniekam vienas diennakts lomā atļauts paturēt līdz 3 līdakām, 2 zandartiem, 3 līņiem (ar minimālo pieļaujamo garumu 25 cm), 1 karpu (ar svaru, kas zivij nepārsniedz 4 kg), 3 asariem un 3 karūsas; 
  • vienai personai vienlaikus atļauts izmantot ne vairāk kā viena veida licenci; 
  • makšķerrīku skaits, ko licences īpašnieks vienlaikus izmanto makšķerēšanai, nedrīkst pārsniegt attiecīgajā licencē norādīto makšķerrīku (attiecīgi vienu vai divus makšķerrīkus, kā tas norādīts šī nolikuma 8. punkta apakšpunktos); 
  • atklātā ūdens periodā makšķerēšana no laivas atļauta no 1.maija līdz 1.novembrim; 
  • no ledus segas izveidošanās brīža, vai ne vēlāk kā no 1.novembra, līdz 1.aprīlim makšķerēšana Ruckas ezerā ir aizliegta drošības apsvērumu dēļ (ezerā izvietoti un darbojas aeratori); 
  • aizliegta vēžošana un zemūdens medības; 
  • Ruckas ezerā var izmantot tikai Ruckas ezera laivu bāzē reģistrētās airu laivas. Ruckas ezera piekrastes zemes īpašnieki un to ģimenes locekļi, var izmantot sev piederošās valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD) reģistrētās airu laivas, kuras paredzētas izmantošanai tikai Ruckas ezerā; 
  • no laivas atļauts makšķerēt tikai gaišajā diennakts laikā; 
  • bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes makšķerēt no laivām aizliegts.

Licenču iegāde Mana cope ŠEIT.

Noteikumu apraksts ŠEIT