Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pirmsskolas izglītība

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde

http://1pii.cesis.lv/
Palasta iela 14, Cēsis
Vadītāja Māra Virskule
tālr.64122885,
iestādes mob. tālrunis 29183834
E-pasts:1pii@novads.cesis.lv

 

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

http://www.cesu3bernudarzs.lv/
Noras iela 15, Cēsis
Vadītāja Liene Cekula
tālr. 64121361
tālr. 64121214
iestādes mob. tālrunis 28609909
E-pasts: 3pii@novads.cesis.lv

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde

http://c4pii.lv
Zirņu iela 23, Cēsis
Vadītāja Līga Balode
tālr. 64120538
Tālr. 64122608
iestādes mob. tālrunis 25449110
E-pasts: cesis4pii@novads.cesis.lv

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde

http://c5pii.lv
A.Kronvalda iela 35, Cēsis
Vadītāja Liene Kazaka
Tālr. 64127815
iestādes mob. tālrunis 25446162
Baseina administrators 25444864
E-pasts: 5pii@novads.cesis.lv
Lietvede Inga Bruzinska
Tālr. 64127816
Medmāsa Ārija Jukāma
Tālr. 64127818

Līvu pirmsskolas izglītības iestāde

http://www.livuskola.lv/
Krīvi, Vaives pag., Cēsu novads
Vadītāja  Antra Gabranova, tālr.26458775
tālr. 64107082
E-pasts: livi@skolas.cesis.lv

Cēsu 2.pamatskola (4 pirmsskolas grupas)

http://www.cesu2pamatskola.lv/
Gaujas iela 45, Cēsis
Direktore Ija Brammane, mob.tālr. 26514310
tālr. 64123880
E-pasts: 2psk@skolas.cesis.lv

Rāmuļu pamatskola (2 pirmsskolas grupas)

http://www.ramuluskola.lv/
Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads
Direktora p.i. Antra Gabranova, tālr.26458775
tālr. 64129511
E-pasts: ramulu_skola@inbox.lv

Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupas "Pīlādzītis" (7 pirmsskolas grupas)

Briežu iela 7, Cēsis
Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktora vietniece
pirmsskolas jautājumos Anžella Pāže
tālr. 64123564
mob.tālr.22041883
iestādes mob.tālrunis 22041883
E-pasts: sbd@novads.cesis.lv

Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs (3 pirmsskolas grupas)

http://www.csip.lv
Bērzaines iela 34, Cēsis
Direktors Zigmunds Ozols
tālr. 64125638
e-pasts: ci_ac@skolas.cesis.lv

Cēsu Jaunā pamatskola (3 pirmsskolas grupas)

www.jaunaskola.lv
Ziemeļu iela 16, Cēsis
Direktore Agnese Pilsuma
tālr. 26116638, 26558695
E-pasts: info@jaunaskola.lv

Cēsu Pilsētas vidusskola (1 pirmsskolas grupa)

Cēsu Pilsētas vidusskola
http://www.cesuvsk.lv
L.Paegles 1, Cēsis
Direktore Aija Sīmane
tālr. 64107170, 26352838
tālr. lietvede 64122972
medmāsa 64107959
dežurants 64107960
E-pasts: vidusskola@cesis.lv