Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kontakti

Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības aģentūra
Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
28307186, turisms@cesunovads.lv

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Madara Lasmane Direktore 22485145 madara.lasmane@cesunovads.lv
Monta Bērzkalne Direktores vietniece 28307186 monta.berzkalne@cesunovads.lv
Jeļena Volkova Tūrisma nodaļas vadītāja 25479076 jelena.volkova@cesunovads.lv
Cēsu Tūrisma informācijas centrs

Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV-4101
Tālruņa numurs 28318318
E-pasts info@cesis.lv

Līgatnes Tūrisma informācijas centrs

Spriņģu iela 2, Līgatne, Līgatnes pilsēta, LV-4110
Tālruņa numurs 29189707
E-pasts visitligatne@cesunovads.lv

Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks

Āraišu ezerpils, Drabeši, Drabešu pag., Cēsu novads, LV-4101
Tālruņa numurs 25669935
E-pasts ezerpils@cesunovads.lv
http://www.araisi.com

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Eva Koljera Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas vadītāja 29391673 eva.koljera@cesunovads.lv
Ieva Dreibante Projektu koordinatore 28681083 ieva.dreibante@cesunovads.lv
Sandra Lejiete "Araišu ezerpils Aheoloģiskais parks" tūrisma konsultante 25669935 ezerpils@cesunovads.lv
Dārta Dzenīte Muzejpedagoģe 25665528 darta.dzenite@cesunovads.lv
 
Lielstraupes pils

Lielstraupes pils, Straupe, Straupes pagasts, Cesu novads, LV-4152
Tālruņa numurs 29464946

 
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Rudīte Vasile Lielstraupes pils tūrisma informācijas speciālists 26620422 rudite.vasile@cesunovads.lv