Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rāmuļu pamatskola (2 pirmsskolas grupas)

http://www.ramuluskola.lv/
Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads
Direktora p.i. Antra Gabranova, tālr.26458775
tālr. 64129511
E-pasts: ramulu.skola@cesunovads.edu.lv

Pirmsskolas izglītības mērķis:

 ...ir zinātkāri un priecīgi bērni –

- kas dzīvo veselīgi un aktīvi;

- mācās, darbojas ar ieinteresētību, aizrautību un prieku;

- līdzdarbojas, radoši izpaužas;

- gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību.

Skolas nolikums