Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rāmuļu pamatskola (2 pirmsskolas grupas)

http://www.ramuluskola.lv/
Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads
Direktora p.i. Antra Gabranova, tālr.26458775
tālr. 64129511
E-pasts: ramulu_skola@inbox.lv