Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atsavināmie īpašumi Cēsu novadā

2024.gadā plānotie atsavināmie īpašumi Cēsu novadā 

Aktuālajām izsolēm aicinām sekot līdzi ŠEIT.

Nekustamā īpašuma adrese  Pilsēta/pagasts  Kadastra nr.  Sastāvs 
Cēsis 
Cepļa iela 3-5 Cēsis 42019005145 Sastāvošs no divistabu dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 34,8m2 un 348/1923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes
Lāču iela 9  Cēsis  42010040735  Zemes gabals 9088 m2 platībā 
Augšbebru iela 2  Cēsis 
42010090617 

42019005191 

Zemes gabals 0,7047 ha platībā 
Rīgas iela 73-4 Cēsis 42019005220 Dzīvoklis 58,2 m2 platībā un kopīpašuma 569/1615 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes.
Amatas apvienības pārvalde 
Sērmūkšu karjers  Skujenes pag.  42780070131  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070131 11,0 ha platībā, uz kuras atrodas smilts – grants un smilts karjers 
Lauku Aleksandri  Skujenes pag.  42780070194  Zemes vienība, kadastra apzīmējums 42780070191, ar kopējo platību 7.92 ha 
Kļavkalnu dārzi  Nītaures pag.  42680060316  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680060316 2,76 ha platībā
Zītari  Zaubes pag.  42960060035 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  42960060041 0,3576 ha platībā; 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  42960060042 10,78 ha platībā; 

Boži  Drabešu pag.  42460040099  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040099 3,88 ha 
Jaunpulekši  Zaubes pag. 42960100027  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100027 1,46 ha platībā 
Lejas Īstveri  Zaubes pag. 4296008002  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960080022 16,8 ha platībā
Vīveles  Drabešu pag.  42460020589  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070132 0,0593 ha platībā 
Pļavnieki 1  Drabešu pag.  42460040091  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040091 4,78 ha platībā 
Gulsupes pļava 2  Nītaures pag.  42680090011  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680090085 2,55 ha platībā 
Jaunpiebalgas apvienības pārvalde 
Kalna Zaļkalns  Jaunpiebalgas pag.  42560070150  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560070150 2,28 ha platībā 
Verbenas  Jaunpiebalgas pag.  42560060380  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560060380 2065 kvm platībā 
Zaķi  Jaunpiebalgas pag.  42560110075  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560110075 8,99 ha platībā 
Sporta iela 8B Jaunpiebalgas pag.  42560060497 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560060497, ar kopējo platību 0,5235 ha
Ābeles  Jaunpiebalgas pag.  42560080073 
Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 42560080073 

0,7858 ha platībā 

Dziedātāji Jaunpiebalgas pag.  42560070002 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560070002, ar kopējo platību 3,05 ha
Strautnieki Jaunpiebalgas pag. 42560130001 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560130001, ar kopējo platību 3,73 ha
Pļaviņas Jaunpiebalgas pag. 42560070177 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560070176, ar kopējo platību 0,4960 ha
Līgatnes apvienības pārvalde 
Zvaigžņu iela 8 Līgatne, Cēsu novads 4211 007 0120 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4211 007 0105, kopējā platība 0,2633 ha
Zvaigžņu iela 10 Līgatne, Cēsu novads kadastra Nr.4211 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4211 007 0106, kopējā platība 0,2595 ha
Ezera iela 6 Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu novads 4262 004 0278 kopējā platība 0,2530 ha
Jānīši
Līgatnes pag., Cēsu novads 4262 003 0061 kopējā platība 0,4600 ha
Meža iela 3
Līgatne, Cēsu novads 4211 007 0091 zemes vienība ar kopējo platību 1,505 ha
Gaujas 12 - 13
Līgatne, Cēsu novads 4211 900 0542 kopīpašuma domājamā daļa 348/7164 no būves (kadastra apzīmējums 4211 002 001 5001), kopīpašuma domājamā daļa 348/7164 no zemes (kadastra apzīmējums 4211 002 0015) ar kopējo platību 34,8 kv.m.
Gaujas 12B-5 Līgatne, Cēsu novads 4211 900 0550 kopīpašuma domājamā daļa 428/12453 no būves (kadastra apzīmējums 4211 002 001 8001), kopīpašuma domājamā daļa 428/12453 no zemes (kadastra apzīmējums 4211 002 0018) ar kopējo platību 42,8 kv.m.
Dārza iela 8
Līgatne, Cēsu novads 4211 003 0024 zemes vienība ar kopējo platību 0,7963 ha.
Pārgaujas apvienības pārvalde 
Rozulas Brīvnieki  Stalbes pag.  42800070203 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42800070203 1.7 ha platībā  un 

2 būves ar kadastra apzīmējumiem 42800070203001, 42800070203002 

Priekuļu apvienības pārvalde 
Mazroči  Liepa  42600020038  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42600020038 0,84 ha platībā 
"Gravas"  Mārsnēnu pagasts  4264 001 0004  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4264 001 0199, 0,76 ha platībā. 
Pāvila Rozīša iela 

6-6 

Liepas  42609000860 
Dzīvoklis Nr.6, 252/19884 domājamās daļas no būves, 

 252/19884 domājamās daļas no zemes 

Pāvila Rozīša iela 11-36  Liepas  42609000898 
Dzīvoklis Nr.36, 525/22697 domājamās daļas no būves, 

 525/22697 domājamās daļas no zemes 

Pāvila Rozīša iela 

4-61 

Liepas  42609000838 
Dzīvoklis Nr.61, 440/40364 domājamās daļas no būves, 

440/40364domājamās daļas no zemes 

Maija iela 

4-116 

Liepas  42609001105 
Dzīvoklis Nr.116, 507/46682 domājamās daļas no būves, 

507/46682 domājamās daļas no zemes 

Kunči  Priekuļu pag. 
42720080066 

  

Zeme s vienība ar kadastra apzīmējumu 4272008006 1,29 ha platībā 
Indrāni  Veselavas pag. 
42940010394 

  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42940010390 1,1 ha platībā 
Kalna Zaunzeikari 1  Veselavas pag. 
42940010328 

  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42940010328 1,89 ha platībā 
Pagasta zeme  Veselavas pag.  42940010246  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42940010246 2,67 ha platībā 
Vecpiebalgas apvienības pārvalde 
Smilgas  Inešu  42540010031  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4254001003 17,3 ha platībā 
Norkalni-8  Vecpiebalgas  42929000167  Dzīvoklis 30.3 m2 platībā, 303/5462 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes vienības 
Norkalni-10  Vecpiebalgas  42929000168  Dzīvoklis 50.0 m2 platībā, 500/5462 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes vienības