Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas apvienības teritorija

Audzēkņu skaits Amatas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

 

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieki Audzēkņu
skaits
kopā
Jaunpiebalgas vidusskola 262 48 48 358
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola 131   40 171

 

Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Jaunpiebalgas vidusskola 2025.gada maijs 2025.gada maijs Četras
2. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola 2027.gada janvāris 2027.gada janvāris Vienpadsmit