Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri e-pastā dinija.baumane@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs M.TIMERMANIS Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs 
Komisijas sekretāre D.BAUMANE Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede 
Komisijas locekļi G.PĪPKALĒJS Amatas apvienības pārvaldes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
  I.HERBSTA Amatas apvienības pārvaldes iepirkumu speciāliste
  D.BAUMANE Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede 
  A.ĶERPE Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  E.LIPARTE Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes kadastra daļas vadītāja vietniece