Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzērbenes Tautas nama senioru tautisko deju kolektīvs "Juveris"

Norises vieta: Dzērbenes Tautas nams
 
Vadītājs: Uldis Blīgzna
 
Kontaktinformācija: Uldis Blīgzna, 26432665, veseuldis@inbox.lv
 
Mēģinājumi:
Otrdienās un ceturtdienās plkst.20.00