Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzērbenes Tautas nama senioru tautisko deju kolektīvs "Juveris"

Senioru tautisko deju kolektīva F grupas "Juveris" vadītājs Uldis Blīgzna. Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.20.00 Dzērbenes Tautas namā.