Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada simbolika

Cēsu novada simbolikas lietošanu nosaka saistošie noteikumi "Par Cēsu novada simboliku"

Nosaukums

Vizuālā skice

Apraksts

Cēsu novada ģerbonis

Šķelts ar labo un kreiso slīpstūri: zelts un zils. Zilā laukā sudraba senlatviešu kareivis tādā pašā lecošā zirgā ar paceltu kaujas cirvi labajā rokā un apaļu sarkanansudrabsarkanu vairogu valsts karoga krāsu samēros kreisajā rokā.

 

Krāsas:

Sarkans: E13A3E

Zils: 0060A9

Dzeltens: E8AE10

Pelēks: C2C4C6

Cēsu novada karogs

Cēsu novada karogs ar malu attiecību 2:1; karogs ir divpusējs; uz fona Valsts karoga krāsā taisns krusts baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga stiprinājuma virzienā; krusta vertikālā un horizontālā līnija karoga kreisajā malā veido kvadrātu; krusta vertikālās un horizontālās līniju krāsu platums pret karoga augstumu ir 1:5; krusta centrā attēlots Cēsu novada ģerbonis; ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga augstuma.

Cēsu pilsētas grafiskā zīme

Zīmi veido uzraksts “cēsis” Metric Bold burtveidolā. Zīme izmantojama dažādās krāsās.

Cēsu pilsētas ģerbonis

Zilā laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar pieciem tornīšiem un atvērtiem vārtiem ar paceltu režģi, virs tā stāvošs karavīrs dabiskā krāsā, baltā tērpā ar paceltu zobenu un vairogu.

 

Krāsas:

Sarkans: E31937

Zils: 065EAB

Pelēks: A7A9AC

Bēšs: EFBF97

Cēsu pilsētas karogs

Cēsu pilsētas karogs ar malu attiecību 2:1; karogs ir divpusējs; uz fona Valsts karoga krāsā taisns krusts baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga stiprinājuma virzienā; krusta vertikālā un horizontālā līnija karoga kreisajā malā veido kvadrātu; krusta vertikālās un horizontālās līniju krāsu platums pret karoga augstumu ir 1:5; krusta centrā attēlots Cēsu pilsētas ģerbonis; ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga augstuma.

Dzērbenes pagasta ģerbonis

Piecreiz dalīts ar zilu un zeltu, uz zilā liktas trīs baltas ūdensrozes ar zelta kauslapām.

 

Krāsas:

Dzeltens: F0B511

Zils: 006CB7

Dzērbenes pagasta karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā pagasta ģerbonis.

Krāsas:

Dzeltens: F0B511

Zils: 006CB7

Inešu pagasta ģerbonis

Zilā laukā sudraba tornis ar trīs dzeguļiem un vārtu ailu.

 

Krāsas:

Zils: 006CB7

Pelēks: E6E7E8

Inešu pagasta karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā pagasta ģerbonis.

Krāsas:

Zils: 006CB7

Pelēks: E6E7E8

Jaunpiebalgas pagasta ģerbonis

Melnā laukā trīs trinīša pāļi: malējie - zelts, sarkans, zelts; vidējie - zelts, zils, zelts.

 

Krāsas:

Oranžs: CD9933

Zils: 0031CB

Sarkans: FF3334

Jaunpiebalgas pagasta karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā pagasta ģerbonis.

Krāsas:

Oranžs: CD9933

Zils: 0031CB

Sarkans: FF3334

“Izvēlies Piebalgu” preču zīme

Zīmi veido stilizēta Ķenča ("Mērnieku laiki", brāļi Kaudzītes) cepure, ko papildina uzraksts "izvēlies Piebalgu". Zīme izmantojama dažādās krāsās.

Kaives pagasta ģerbonis

Zaļā laukā zelta aka ar koka grodiem un ratu.

 

Krāsas:

Zaļš: 009B7B

Brūns: A99A6F

Kaives pagasta karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā pagasta ģerbonis.
 

Krāsas:

Zaļš: 009B7B

Brūns: A99A6F

Līgatnes pilsētas ģerbonis

Dalīts galvā ar egļu griezumu: zelts un zaļš. Apakšējā laukā sudraba viļņota pazemināta sija.

 

Krāsas:

Zaļš: 006F51

Dzeltens: E9B33A

Pelēks: C2C0C4

Pārgaujas logotips

Logo emblēmu veido stilizēti Pārgaujas apvienības pagastu ģerboņos attēloti elementi – sešlapu zieds, dzērveņu zars ar sarkanu ogu, ozola lapa, kas visi kopā savijas apļveida laukumā.

 

Krāsas:

Zaļš: #016836

Sarkans: #B82631

Priekuļu pagasta karogs

Taisnstūra divpusējs audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1; karogs ir vienā tonī – zaļā krāsā, tā vidū ir attēlota vēsturiskā Priekuļu novada ģerboņa saule. Saules augstums 3/5 no karoga augstuma, bet platums 1/4 no karoga platuma. Saules vertikālās un horizontālās asis sakrīt ar karoga vertikālajām un horizontālajām asīm;

 

Krāsas:

Zaļš: 008349

Dzeltens: E9AF0D

 

Raiskuma pagasta ģerbonis

Sudraba laukā sešas zaļas ar zeltu ozola lapas spirālrozetes veidā.

 

Krāsas:

Zaļš: 029456

Dzeltens: FFC70B

Pelēks: DCD2CE

Raiskuma pagasta karogs

Karoga krāsas: PAN 340 CPAN 877 C100% black.

Skujenes pagasta ģerbonis

Sarkanā laukā zelta egles skuja.

 

Krāsas:

Sarkans: D7182A

Dzeltens: F2B610

 

Stalbes pagasta ģerbonis

Sudraba lauks dalīts ar melnu siju; augšā melns labais šaurpālis un zaļš dzērveņu zars ar sarkanu ogu; lejā melns šaurpālis pa labi.

 

Krāsas:

Pelēks: C9CACC

Zaļš: 007956

Sarkans: DF2C2F

Stalbes pagasta karogs

Balts un zaļš karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā Stalbes pagasta ģerbonis.

 

Krāsas:

Pelēks: C9CACC

Zaļš: 007956

Sarkans: DF2C2F

Straupes pagasta ģerbonis

Zelta laukā divas sarkanas rozes ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu, zem tām zils sešlapu zieds ar zelta auglenīcu.

 

Krāsas:

Zaļš: 00905B

Sarkans: D7182A

Dzeltens: EFB310

Zils: 006CB7

Straupes pagasta karogs

Balts un zaļš karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā Straupes pagasta ģerbonis.

Krāsas:

Zaļš: 00905B

Sarkans: D7182A

Dzeltens: EFB310

Zils: 006CB7

Taurenes pagasta ģerbonis

 

Zils lauks dalīts ar trīsstūra pēdu, augšējā laukā zelta taura piere ar ragiem.

 

Krāsas:

Zils: 006CB8

Dzeltens: F0B510

Pelēks: DCD2CE

Taurenes pagasta karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā Taurenes pagasta ģerbonis.

Krāsas:

Zils: 006CB8

Dzeltens: F0B510

Pelēks: DCD2CE

Vaives pagasta ģerbonis

Zilā laukā 15 (piecpadsmit) sudraba ūdens piles (5, 4, 3, 2, 1).

 

Krāsas:

Zils: 225690

Pelēks: ADACB0

Vaives pagasta karogs

Pelēks karoga laukums ar baltu strīpu pa vidu, ar malu attiecību 2:1.

 

Karoga pelēkā krāsa: BDBEC0

Ģerboņa krāsas:

Zils: 225690

Pelēks: ADACB0

Vecpiebalgas logotips

Zila ūdensroze ar pāreju.

Vecpiebalgas pagasta ģerbonis

Zilā laukā zelta vērpjamā ratiņa rats ar melnu klaniņa turētāju.

 

Krāsas:

Zils: 006CB7

Dzeltens: FFBF0F

Vecpiebalgas pagasta karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā pagasta ģerbonis.

Krāsas:

Zils: 006CB7

Dzeltens: FFBF0F

Veselavas pagasta ģerbonis

Zaļā laukā sudraba sašaurināts krusts, augšējā labajā stūrī zelta pakavs ar galiem uz augšu.

 

Krāsas:

Zaļš: 029456

Dzeltens: F7BA10

Pelēks: DCD2CE

Zosēnu pagasta ģerbonis

Zilā laukā sudraba zirga galva ar zelta iemauktiem.

 

Krāsas:

Zils: 006CB7

Dzeltens: FFC00C

Pelēks: E6E7E8

Zosēnu pagasta karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā pagasta ģerbonis.

Krāsas:

Zils: 006CB7

Dzeltens: FFC00C

Pelēks: E6E7E8