Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvvaldes nolikums un saistošie noteikumi


Saistošie noteikumi

Par būvatļaujām

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums

Saistošo noteikumu nosaukums

Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie dokumenti

12

21.04.2022

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

06.05.2022

saistošie noteikumi