Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
18 02.12.2021. Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību 09.02.2022. saistošie noteikumi
13 02.12.2021. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā 08.02.2022. saistošie noteikumi
20 02.12.2021.

Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

01.06.2022. saistošie noteikumi
17 19.05.2022.

Par Cēsu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu

01.06.2022. saistošie noteikumi
6 24.02.2022. Par koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā 24.03.2022. saistošie noteikumi
14 17.08.2023.

Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

01.09.2023. saistošie noteikumi 
45 01.12.2022.

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

26.01.2023. saistošie noteikumi
26 09.11.2023. Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Cēsu novada pašvaldības teritorijā 06.02.2024. noteikumi