Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām pievienoties labas gribas memorandam par bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālā parkā

Lai spēcinātu un attīstītu ilgtspējīgās domāšanas un darbības principus, privātpersonas un organizācijas aicinātas pievienoties labas gribas memorandam to parakstot, tādējādi apliecinot savu apņēmību līdzdarboties, ievērojot un īstenojot tajā iekļautos principus un rīcības virzienus.

Jau ziņots, ka oktobra izskaņā notikušajā bioreģiona forumā labas gribas memorandu par Latvijā pirmā bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālā parka teritorijā parakstīja 13 institucionālie partneri un citi foruma klātesošie. Tajā ir pausta apņemšanās kopīgiem spēkiem visos iesaistes līmeņos veidot dabai un klimatam draudzīgu, resursu taupīgu, dažādu sabiedrības grupu iekļaujošu un ekonomisko labklājību veicinošu vidi.

Kas ir bioreģions?

Šaurākā nozīmē ar bioreģionu varam saprast teritoriju, kurā tiek īstenota bioloģiskā saimniekošana, kas ir bioreģiona kodols.

Savukārt plašākā izpratnē bioreģions ir teritorija, kurā tiek veidota un īstenota dabai ne tikai biologiska saimniekošana, bet arī ilgtspējīga resursu pārdale, kā arī ilgtspējīgas vides veidošana.

Bioreģiona izveide ir process, kas nupat ir sācies. Tas attīstīsies, pielāgosies, mainīsies un būs daļa no daudzu organizāciju, uzņēmumu un pašvaldību attīstības virzieniem.

Kas ir būtiskākie memorandā iekļautie principi un rīcības virzieni?

Labas gribas memorandā būtiskākie ietvertie principi un rīcības virzieni iekļauj bioloģiskās saimniekošanas veicināšanu un bioloģiskās pārtikas patēriņa paaugstināšanu, tādējādi veicinot arī veselīgu dzīvesveidu.

Tāpat memorands ietver dabas un citu ikdienā izmantoto resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, lai mazinātu ekoloģiskās pārslodzes risku, mazinātu atkritumu rašanos sadzīvē un saimniekošanā, kā arī resursu izsīkšanas iespējamību.

Kā es varu pievienoties?

Pievienoties labas gribas memorandam var ikviena privātpersona vai organizācija, kas savu apņemšanos līdzdarboties tā principu ievērošanā un īstenošanā, apliecina ar savu parakstu.

Lai parakstītu memorandu, aicinām doties uz Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centru Raunas ielā 4, Cēsīs.

Kāpēc pievienoties?

Lielus mērķus iespējams īstenot tikai kopīgiem spēkiem un ar šo iniciatīvu tiek apliecināta vēlme un gatavība būt daļai no bioreģiona, kā arī sadarboties, lai Vidzeme kļūtu par paraugu ilgtspējīgai attīstībai un vietai, kur tiek ievēroti zaļās domāšanas principi.

Pievienojoties memorandam Jūs apņematies kopīgiem spēkiem visos iesaistes līmeņos veidot bioreģionu kā dabai un klimatam draudzīgu, resursu taupīgu, dažādu sabiedrības grupu iekļaujošu un ekonomisko labklājību veicinošu vidi.

Labas gribas memorands par bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālajā parkā apskatāms ŠEIT.