Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pamatinformācija

Grupu skaits PII 11

Pirmsskolas izglītības programmas, kuras

īsteno izglītības iestāde

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

(programmas kods 01011111)

Īstenotās programmas

“Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”

“Džimbas 11 soļu drošības programma”

Iestādē piedāvājam

Nodarbības peldbaseinā 4 – 6 gadu vecuma bērniem

Nodarbības multisensorajā telpā “Brīnumistaba”

Angļu valoda 4 – 6 gadu vecuma bērniem (vecāku finansējums)

Robotika 4 – 6 gadu vecuma bērniem (vecāku finansējums)

Saziņas platforma  eliis.eu
Atbalsta personāls

Līva Pētersone - sociālais pedagogs

Beāte Grīsle - logopēds