Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pētījumi

Dokumenti


Dokuments "Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā" tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda 100% līdzfinansējumu
Projektu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība"
Aktivitātē – Publisko ūdeņu pārvaldība
Apakšaktivitātē – 3.1. plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai

Projekta rezultātā  izstrādātais dokuments nav plānošanas dokuments, tas uzskatāms par darba materiālu, kas tiks izmantots tālākai Gaujas piekrastes attīstības plānošanai sadarbībā ar Gaujas apkārtnes iedzīvotājiem.


Pētījums "Cēsu novada pašvaldības apmeklētāju centra klientu izpēte"

Cēsu novada pašvaldības apmekletāju centra lietotāju, to patērēto pakalpojumu un vēlmju izpēte un pašvaldības klientu apkalpošanas optimizācijas un e-pakalpojumu attīstības priekšlikumu izstrāde.

Izstrādātājs: SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija", 2018.gads