Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sabiedrības drošība

Buklets "Kā rīkoties krīzes gadījumā?"

Civilās aizsardzības plāns izsrādāts Cēsu sadarbības teritorijai. Plāna mērķis ir sargāt sadarbības teritorijas iedzīvotājus, tautsaimniecību un apkārtējo vidi no iespējamo ārkārtējo situāciju potenciāliem apdraudējumiem un to izraisītajām sekām, sniegtu palīdzību cietušajiem, mazinātu zaudējumus un nodrošinātu maksimāli iespējamo tautsaimniecības stabilitāti ārkārtējās situācijās, kā arī panāktu sadarbības teritorijas pārvaldes institūciju, tautsaimniecības un iedzīvotāju gatavību darbam ārkārtējā situācijā.

Dokumenti