Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kultūras pārvalde

Cēsu novada pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" savu darbu uzsākusi 2022.gada 1.septembrī. Iestāde veidota, lai nodrošinātu vienotu kultūras pārvaldību, veicinātu kultūras pieejamību novada iedzīvotājiem un Cēsu novada pašvaldībā kopumā. Kultūras pārvaldē apvienojas 25 struktūrvienības – visi Cēsu novada kultūras un tautas nami, kultūras centri un 4 muzeji. 
 

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Zane Neimane Kultūras pārvaldes vadītāja 20224205 zane.neimane@cesunovads.lv
Kristīne Timermane – Malēja Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece 25770498 kristine.maleja@cesunovads.lv
Liene Lasmane  Personāla speciālists  27291236 liene.lasmane@cesunovads.lv
Madara Ozoliņa Komunikācijas speciāliste  26656819 madara.ozolina@cesunovads.lv
Baiba Auniņa  Lietvede/biroja administratore  26666365 baiba.aunina@cesunovads.lv


Kultūras pārvaldei ir šādas funkcijas:

  • kultūras pārvaldības īstenošana Cēsu novadā;
  • Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas plānošana un ieviešana atbilstoši valsts kultūrpolitikai;
  • daudzveidīga kultūras pakalpojuma piedāvājuma un tā pieejamības nodrošināšana Cēsu novadā; 
  • iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana kultūras, tautas mākslas un amatiermākslas nodarbēs, tostarp nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un Dziesmu un deju svētku kustības un pēctecības nodrošināšana Cēsu novadā;
  • kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas veicināšana, tā popularizēšana un pieejamības veicināšana sabiedrībai; 
  • iestāžu un nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības stiprināšana, reģionālās, nacionālās un starptautiskās sadarbības veicināšana kultūras jomā;
  • kultūrizglītības pieejamības veicināšana, dažādu kultūras tradīciju saglabāšana, kultūras un radošo industriju resursu attīstība.
Vairāk par Kultūras pārvaldes darbību, uzdevumiem, struktūru un kompetencēm skatīt šeit.
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ināra Bula Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja 25608130 inara.bula@cesunovads.lv
Cēsu Kultūras centrs

Cēsu Kultūras centrs nodarbojas ar kultūras procesus koordinēšanu Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, sniedzot plašas iespējas ne tikai apkārtējiem iedzīvotājiem, bet arī viesiem piedalīties dažādos kultūras notikumos un iesaistīties amatiermākslas kolektīvos. 

Cēsu Kultūras centrs ik gadu organizē Cēsu svētkus, gadskārtu un valsts svētku notikumus, pasākumus senioriem, bērniem un ģimenēm, amatiermākslas koncertus un teātra izrādes, kā arī dažādus novada un nacionāla mēroga pasākumus. 
Kultūras centra paspārnē darbojas 19 amatiermākslas kolektīvi (5 kori, 8 tautas deju kolektīvi, tautas vērtes kopa, ansamblis, popgrupa, pūtēju orķestris, amatierteātris, Vaives amatu māja) un Vidzemes kamerorķestris.

Cēsu Kultūras centrs organizē un koordinē ikgadējo Cēsu novada festivālu un kultūras projektu konkursu norisi.

Cēsu Kultūras centra kolektīvi:
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Kristīne Timermane – Malēja Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece 25770498 kristine.maleja@cesunovads.lv
Linda Ķaukule Kultūras projektu vadītāja Cēsu Kultūras centrā 20058503 linda.kaukule@cesunovads.lv
Beatrise Ozoliņa Kultūras projektu vadītāja Cēsu Kultūras centrā 26617953 beatrise.ozolina@cesunovads.lv
Aivita Freimane – Medne Tērpu noliktavas pārzine     


Adrese: Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Facebook konts: www.facebook.com/cesukultura 

 

Vaives Tautas nams

Vaives tautas nams atrodas vēsturiskajā Cēsu novada Vaives pagasta “Kaķukroga” kreisajā spārnā. Tautas namā ik gadu notiek dažādi Vaives pagasta un tā apkārtnes iedzīvotājiem saistoši pasākumi, veicinot dažādām mērķauditorijām piederības sajūtu: semināri, mācības, valsts svētku svinības, kustība “Labo darbu krātuvīte, pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku pasākums, pagasta pašdarbnieku pasākumi un mēģinājumi, vingrošanas nodarbības,  amatnieku aktivitātes un Vaives pagasta svētki. 

Vaives Tautas namā darbojas trīs amatiermākslas kolektīvi: 

Vaives tautas nama deju kolektīvs Vaive;
vokālais ansamblis Tieši tāpēc;
lietišķās mākslas studija Vaives Amatu māja.
 
Vārds, Uzvārds Amats  Tālrunis E-pasts
Lelde Annija Grīnberga Vaives Tautas nama vadītāja 28342115 lelde.grinberga@cesunovads.lv


Adrese: “Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads  
Facebook: www.facebook.com/Vaivestautasnams