Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsis un Vaives pagasts

Skolēnu skaits Cēsu pilsētas un Vaives pagasta vispārizglītojošās skolās (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)

CĒSĪS

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits

 
5 - 6 gadīgie Pirmsskolnieki Audzēkņu
skaits
kopā
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 301     301
Cēsu Valsts ģimnāzija 344     344
Cēsu Pilsētas vidusskola 718     718
Cēsu 1.pamatskola 382     382
Cēsu 2.pamatskola 431 36 46 513
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
315 31 46 392
Rāmuļu pamatskola 63 5 6 74
Cēsu Bērzaines pamatskola -
attīstības centrs
175 86 57 318

 

Audzēkņu skaits Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs

Iestādes nosaukums Bērnu
skaits
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 223
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde 172
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 245
Līvu pirmsskolas izglītības iestādē 109
 
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
 
Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Cēsu 1. pamatskola 2024.gada aprīlis 2024.gada aprīlis Viena
2. Cēsu 2. pamatskola 2025.gada maijs 2025.gada maijs Divas
3. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

2027.gada marts

2027.gada marts Viena
4. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2026.gada februāris 2026.gada februāris Divas
5. Cēsu Pilsētas vidusskola 2024.gada
marts
2024.gada
marts
Septiņas
6. Cēsu Valsts ģimnāzija      
7. Rāmuļu pamatskola 2026.gada decembris 2026.gada decembris Trīs
8. Cēsu Bērzaines pamatskola 2025.gada janvāris 2025.gada janvāris Sešas
9. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 2021. gada februāris 2024.gada maijs Desmit
2026.gada marts Viena
2027.gada aprīlis Divdesmit septiņas
2028.gada aprīlis Trīs
10. Cēsu pilsētas Sporta skola 2026.gada novembris 2026.gada novembris Sešpadsmit
11. P.Rozenberga Cēsu pilsētas mākslas skola 2025.gada aprīlis V-30 programma - 2025.gada aprīlis
V-20 programma - 2025.gada aprīlis
Divas
12. Cēsu Jaunā vidusskola 2028.gada maijs 2028.gada maijs Divas
13. Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskola 2024.gada jūnijs 2024.gada jūnijs Piecas