Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kultūra, vēsture, vide

Biedrība “Cēsu mantojums"
Arhitektūre, kultūrpolitika, pilsētplānošana, reģionālā attīstība

Biedrība “Cēsu mantojums” ir fizisku personu dibināta sabiedriska organizācija, kura sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību piedāvā konsultatīvu un izglītojošu atbalstu kultūrvēsturisku ēku īpašniekiem un iedzīvotājiem.

Biedrība "Cēsu mantojums"ir dibināta 2017.gadā ar mērķi atpazīt un saglabāt Cēsu vēsturisko ēku vērtības, dzīvojot 21.gadsimtā.

Ar Cēsu novada pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, biedrība bez maksas piedāvā:

  • individuālas konsultācijas ar restauratoriem, arhitektiem, būvspeciālistiem, pilsētplānotājiem par vēsturisko ēku, teritoriju atjaunošanu un restaurāciju;
  • individuālas konsultācijas ar arheologiem par arheoloģiskajiem izrakumiem, uzraudzību un izpēti;
  • lekcijas un praktiskas restuarācijas darbnīcas par ēku un to detaļu restaurāciju;
  • informatīvo materiālu (grāmatu, rakstu, viedolekciju) bibliotēku;
  • restaurācijā izmantojamo materiālu un instrumentu paraugu “bibliotēku”.

Kontaktinformācija - Jānis Tolpežņikovs (tālrunis: 26330153, e-pasts:
cesumantojums@gmail.com), juridiskā adrese - Lielā Skolas iela 6, Cēsis, LV-4101, Facebook lapa: https://www.facebook.com/cesumantojums
Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Ir


 
Biedrība “Culturelab”
Kultūra, kultūrpolitika, pilsētplānošana, reģionālā attīstība

Biedrība “Culturelab” (kultūras laboratorija) ir dibināta 2005. gadā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un novatoriski izmantojot kultūras resursus. “Culturelab” meklē kultūras un citu nozaru krustpunktus, paplašinot kultūras robežas, – veido mājas lapu “Kultūra un attīstība”, organizē izglītojošus seminārus, konferences, tulko un publicē grāmatas, piedalās kultūrpolitikas pētniecības projektos Latvijā un Eiropā. 

Kontaktinformācija - Ilona Asare (tālrunis: 26011102, e-pasts: info@culturelab.com), juridiskā adrese - L.Paegles 2d-26, Cēsis, LV-4101, mājas lapa: http://www.culturelab.com
Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Ir


Biedrība „Harmonija”
Kultūra, literāras sabiedriskās aktivitātes

Kultūras biedrība „Harmonija” dibināta 1993.g.novembrī. Mūsu mērķis - apvienot Vidzemes novada literātus un citu kultūras nozaru cilvēkus. Biedrībā ir 47 biedri. Pašreizējā darbība:
Sadarbībā ar laikrakstu "Druva" tiek organizēts ikgadējais Īso stātu konkurss no 1998.gada.
Organizē muzikāli literārus izbraukumu pasākumus uz skolām, klubiem, bibliotēkām u.c., kuros piedalās dzejnieki, prozaiķi, gleznotāji.
Sadarbība ar Gulbenes literātu apvienību "Autogrofās", Alūksnes apvienību "Ezerlāse".
Popularizē - izdod Cēsu rajona literātu darbus. Izdotas jau 52 grāmatas, t.sk.  "Cēsu hronika", "Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca", "Pie tēvu zemes dārgās", "Latvija mana - cielava baltā", "Cēsis - gadsimta vidū" u.c.
Reizi kvartālā izdod literāro biļetenu "Harmonija".

Kontaktinformācija - Astrīda Kamša (tālrunis: 26726443), e-pasts: harmonijakb@inbox.lv, adrese - Rīgas iela 7, Cēsis.Biedrība „Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība”
Kultūra, vēsture, folklora, amatniecība, tradicionāla kultūra, starpnozares pētījumi

Biedrība nodarbojas ar Latvijas tradicionālas materiālas un nemateriālas kultūras izpēti un popularizēšanu.

Viens no biedrības projektiem - "Ruckas Radošās darbnīcas" - Muižas ielā 3, Cēsīs, Ruckas parkā.

Kontaktinformācija - Arsenijs Šenroks (tālrunis: 22356000, e-pasts: kvsbcesis@gmail.com), mājas lapas - http://kvsbcesis.blogspot.com, http://www.draugiem.lv/kvsb/, http://lv-lv.facebook.com/kvsb.cesis, https://twitter.com/kvsbcesis
Sabiedrības labuma organizācijas statuss – Ir

 Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe”
Kultūra

Biedrības darbības mērķis ir popularizēt latviešu tradicionālo kultūru un kultūrvēsturiskās vērtības, attīstīt starptautiskus kultūras sakarus, organizēt izstādes, koncertus, festivālus, izglītojošus pasākumus, seminārus, meistarklases, un citus publiskus pasākumus, organizēt starptautiskus kultūras apmaiņas projektus, tādējādi popularizējot Latvijas kultūru pasaulē un citzemju kultūru Latvijā.

Kontaktinformācija - Inese Roze (tālrunis: 29199870, e-pasts: sikroze@inbox.lv)
Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Nav

 Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Vide, kultūrvēsture

Biedrība veicina dabas un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un sakopšanu. Piedalās un organizē dažādus projektus, kas saistīti ar vides tematiku.

Kontaktinformācija - Tālrunis: 29196252, e-pasts: ldpab.cesis@inbox.lv
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - NavBiedrība „Cēsu rajona Zemnieku apvienība”
Lauku attīstība, lauksaimnieki

Biedrība uz brīvprātības principiem apvieno fiziskas un juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar lauksaimniecību. To veidojušas dažādu nozaru rajona lauksaimnieku organizācijas, iesaistoties aktīviem lauksaimniekiem. Darbības mērķis – veidot informatīvu saiti starp zemnieku un Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības padomi (LOSP), Zemkopības ministriju, dažādām lauksaimnieku u.c. sabiedriskajām organizācijām. Darbības jomas: informācijas iegūšana, apkopošana, izplatīšana, lauksaimnieku un patērētāju interešu aizstāvība, priekšlikumu izstrāde, semināru, sapulču rīkošana, lauku sociālās un dabas vides saglabāšana, konsultācijas. 

Kontaktinformācija - CZA izpilddirektore Dace Kalniņa (tālrunis: 29330807), CZA valdes priekšsēdētāja Glorija Zaļaiskalna (tālrunis: 29140270), e-pasts: cza@apollo.lv, mājas lapa: www.losp.lv
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - navBiedrība „ Art Cēsis”
Kultūras norišu producēšana un izstāžu organizēšana

Biedrība dibināta 2010. gada aprīlī ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sabiedrības garīgo, sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus.
Galvenie biedrības darbības uzdevumi ir:
-veicināt kultūras attīstību, jaunradi un kultūras vērtību saglabāšanu;
-paplašināt sabiedrības izglītības, informācijas, pieejamības un līdzdalības iespējas vizuālās mākslas un citās kultūras nozares jomās;
-veicināt sabiedrības pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu reģionālās un vietējās kultūras attīstības plānošanā un īstenošanā;
-sekmēt valsts un privātās partnerības sekmīgu sadarbības kultūras projektu attīstību.

Kontaktinformācija - Inese Ciekure, mob. tālrunis: 29225402, juridiskā adrese: Egļu iela 4, Cēsis.Cēsu Pils ģilde
Kultūra, māksla, pētniecība

Cēsu Pils ģilde ir sabiedrisks fonds, kura mērķis ir veicināt Cēsu pils izpētes un atjaunošanas darbus, rūpēties par Cēsu pilsētas un Cēsu pils vārda atpazīstamību, regulāri veicot visdažādākās mūzikas, arhitektūras un mākslas aktivitātes Cēsu pils kompleksā. Cēsu pils ģildes dibinātāji ir sabiedrībā labi pazīstami inteliģences pārstāvji. Pils ģilde organizē Mākslas festivālu “Cēsis”, kurā skatītājiem ik vasaru tiks piedāvāts augstvērtīgs laikmetīgās mākslas un mūzikas profesionāļu sniegums.

Kontaktinformācija - Tālrunis: 26667788, e-pasts: gilde@cesis.lv, adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis


Ruckas mākslas rezidenču centrs (nodibinājums "Elm Media”)
Audiovizuālā māksla, analogā fotogrāfija, starpdisciplināru kultūras pasākumu producēšana

Ruckas mākslas rezidenču centrs Cēsīs aktīvu darbību uzsāka 2014. gada vasarā. Savas pastāvēšanas laikā centrs no vasaras skolu norises vietas ir kļuvis par starptautiski atpazīstamu starpdisciplināru kultūras un mākslas norišu vietu, kas vienlaikus ir mākslinieku rezidence un platforma sadarbības projektu īstenošanai un jaunu kontaktu veidošanai un attīstīšanai. Rezidenču centrs ir iekļauts pasaules rezidenču tīklā ResArtis. 2016. gadā ASV fotogrāfijas interneta žurnāls Format Magazine nosauca Ruckas mākslas rezidenču centru par vienu no pasaules 10 labākajām rezidencēm fotogrāfiem.
 
Katru vasaru Ruckas mākslas rezidenču centrā notiek dažādas radošo nozaru vasaras skolas, darbnīcas un semināri, tajā skaitā, jau par tradīciju kļuvusī Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vasaras skola un Jauno arhitektu, urbānistu un dizaineru vasaras skola. Reizi gadā centrs izsludina rezidenču programmas uzsaukumu Latvijas un ārvalstu māksliniekiem un producē rezidējošo mākslinieku izstādes un performances.

Kontaktinformācija – rucka@rucka.lv, tel. 29122272 (Līna Bērziņa);
Atrašanās vieta – Ruckas muiža Piebalgas ielā 19;
Mājas lapa – www.rucka.lv;
Sabiedrības labuma organizācijas statuss – ir.
 


Latviešu Strēlnieku apvienības Cēsu nodaļa

Apveinības mērķi ir sekmēt Latvijas valstiskās neatkarības un suverenitātes nostiprināšanu, valsts aizsardzības un drošības iestāžu darbības optimizēšanu, Nacionālo bruņoto spēku kaujasspēju, karavīru pienākuma apziņas un profesionālās izaugsmes pilnveidošanu, aktivizēt jaunatnes patriotisko audzināšanu, veicināt jaunatnes stāšanos un aktīvu dalību Jaunsardzes vienībās, sniegt tām praktisko palīdzību organizatoriskajā un apmācību darbā, šajā nolūkā izmantojot pagātnes pieredzi un vēstures materiālus par Latvijas armijas attīstību un latviešu karavīru kauju ceļiem, vākt, apkopot un publicēt materiālus par latviešu karavīru gaitām Pirmajā pasaules karā, Latvijas atbrīvošanas cīņās, Otrajā pasaules karā, pēckara periodā, Latvijas valsts neatkarības un armijas atjaunošanas periodā un starptautiskajās misijās, aizstāvēt savu biedru un viņu ģimenes locekļu intereses un tiesībask, rūpēties par savu biedru labklājību, sniegt juridiska rakstura konsultācijas un palīdzību sociālo jautājumu risināšanā.

Latviešu Strēlnieku apvienības Cēsu nodaļa dibināta 2016.gada 13.februārī, un tās darbības zona aptver bijušo Cēsu un Limbažu apriņķa, tagadējā Cēsu garnizona teritoriju.


Kontaktinformācija - Tālrunis: 26270689; Ēvalds Krieviņš, rezerves pulkvežleitnats, Cēsu nodaļas vadītājs