Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Stalbes pamatskola

Direktora p.i.: Dana Gaile
Adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads,LV-4151
Tālrunis: 64134549, 27808650
E-pasts: stalbes.skola@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.stalbe.edu.lv