Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošo noteikumu projekti

Pievienotie dokumenti ir PDF formātā

 

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Pievienotie dokumenti

Par  Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. ____ „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 09.01.2020. 23.01.2020. Saistošie noteikumi

Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. ___ ‘’GrozījumiCēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ apstiprināšanu

Finanšu komiteja 16.01.2020. 23.01.2020. Saistošie noteikumi
Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. __ ‘’Grozījumi  Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”’’ apstiprināšanu Finanšu komiteja 16.01.2020. 23.01.2020. Saistošie noteikumi

Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu

Finanšu komiteja 16.01.2020. 23.01.2020. Saistošie noteikumi

Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Uzņēmējdarbības un attīstības komisija

 

Finanšu komiteja

09.01.2020.

 

 

 

16.01.2020.

23.01.2020. Saistošie noteikumi