Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošo noteikumu projekti

Pievienotie dokumenti ir PDF formātā
Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Pievienotie dokumenti

Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.3  “Par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu”.

Finanšu komiteja

09.06.2022.

16.06.2022. Saistošo noteikumu projekts
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Finanšu komiteja

02.06.2022.

 

09.06.2022.

16.06.2022.

Saistošo noteikumu projekts

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Finanšu komiteja

02.06.2022.

 

09.06.2022.

16.06.2022. Saistošo noteikumu projekts
Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu Izglītības, kultūras un sporta komiteja 02.06.2022. 16.06.2022. Saistošo noteikumu projekts
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā Sociālo un veselības jautājumu komiteja
Finanšu komiteja

02.06.2022.

 

09.06.2022.

16.06.2022. Saistošo noteikumu projekts
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Finanšu komiteja

02.06.2022.

 

09.06.2022.

16.06.2022. Saistošo noteikumu projekts
Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai Finanšu komiteja 09.06.2022. 16.06.2022. Saistošo noteikumu projekts
Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Finanšu komiteja

02.06.2022.

 

09.06.2022.

16.06.2022. Saistošo noteikumu projekts