Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par sanitārās kailcirtes un sanitārās izlases cirsmas "Mežparks" izsoli

Elektroniskā izsolē tiek pārdota kustamā manta - sanitārās kailcirtes un sanitārās izlases cirsma ''Mežparks''.

Kustamā manta sanitārās kailcirtes un sanitārās izlases cirsma ''Mežparks'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0399, kas sastāv no meža 1.kvartāla 2., 4., 5., 6., 7. nogabalā, likvīdā krāja – 475,65 m3, no tās lietkoksne 417,15 m3, malka 58,5 m3, kopējā izcērtamā platība – 7,84 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0615, kas sastāv no meža 2.kvartāla 2., 3., 5., 6. nogabalā likvīdā krāja – 234,96 m3, no tās lietkoksne 219,28 m3, malka 15,68 m3, kopējā izcērtamā platība – 4,75 ha.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 38 000,00 EUR;
Izsoles solis - 100,00 EUR;
Nodrošinājums – 3 800,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 5.maijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā līdz 2022.gada 25.maija plkst.23.59.

Izsoles noslēgums 2022.gada 6.jūnijā plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.