Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā iespējams iegūt vidējo profesionālo izglītību instrumentu spēlē, dziedāšanā, kordiriģēšanā un dejā. 


www.akcmv.gov.lv
direktors Vigo Račevskis
Raunas iela 12-2, Cēsis
tālr. 64125385
akcmv@akcmv.gov.lv 

Iestādes vīzija: Demokrātiska, humāna mūzikas un dejas mākslas iestāde ar augstu izglītošanas un izglītošanās līmeni, kas kalpo sabiedrības interesēm, ar izvērstu izglītojamo un pedagogu radošo darbu un sadarbību.

Iestādes misija: Radīt tādu mācību vidi, kurā izglītojamais mācās dzīvot pilnvērtīgi un ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ir radoša, brīva un patstāvīga personība, kura ir spējīga pilnveidot un īstenot savu dabas doto potenciālu.

Pašnovērtējums