Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Cēsu klīnika

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

www.cesuklinika.lv/gada-parskati

Reģistrācijas numurs

44103057729

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

9 917 036.00 

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100.00 %

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Lēmums par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA"

 

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Efektīvi izmantojot pieejamos finanšu, personāla resursus, medicīnas tehnoloģojas un infrastruktūru, turpināt attīstīt Klīniku kā 3.līmeņa daudzprofilu slimnīcu, kas nodrošina Cēsu novada un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem diennakts neatliekamo palīdzību, veselības aprūpes pakalpojumus stacionārā, dienas stacionārā un ambulatori, sniedz medicīnisko aprūpi mājās.

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Izpilddirektore Līga Bukovska