Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Cēsu klīnika

NACE 86. Veselības aizsardzība

Kapitālsabiedrību saraksts, kas grupēts pēc nozares vai lieluma kritērijiem:
Veselības nozare

Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs:
Kapitālsabiedrības firma - SIA “CĒSU KLĪNIKA”
juridiskā adrese – Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.
pamatkapitāls – 10 473 209 euro
Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs – 100%

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis:
Cēsu novada pašvaldības līdzdalība SIA ‘CĒSU KLĪNIKA’’ atbilst Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 30.12.2015. Cēsu novada domes lēmums Nr. 313 “Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu Klīnika”, kurā noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās:
nav

Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā:
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors Kaspars Auziņš

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats:
SIA Cēsu klīnika gada pārskats

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi):
Pamatojoties uz 25.03.2021. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 67, Cēsu novada dome nolēma SIA “Cēsu Klīnika” nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas 26145,90 EUR par 2020.gadu par pašvaldības kapitāla izmantošanu un tiek novirzīts kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai. 2020.gadā ir veikti šādi maksājumi: pašvaldības budžetā – 1866 EUR, valsts budžetā – 2 281 113 EUR.

Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā:
nav paredzēts

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi:
nav uzsākta