SIA Cēsu klīnika

Kapitālsabiedrības apstiprināts 2021.gada pārskats

https://smart.cesuklinika.lv/index.php/s/CFEEZzFtnstyWnz

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

9 917 036.00 

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100.00 %

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

 

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Efektīvi izmantojot pieejamos finanšu, personāla resursus, medicīnas tehnoloģojas un infrastruktūru, turpināt attīstīt Klīniku kā 3.līmeņa daudzprofilu slimnīcu, kas nodrošina Cēsu novada un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem diennakts neatliekamo palīdzību, veselības aprūpes pakalpojumus stacionārā, dienas stacionārā un ambulatori, sniedz medicīnisko aprūpi mājās.

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Andris Mihaļovs 01.07.2021-09.08.2021.; Sigita Zvirbule 10.08.2021.-27.09.2021.;

Kaspars Auziņš 27.09.2021.- 22.04.2022.