Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Publiskās apspriešanas

Publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Cēsīs, Bērzaines ielā

No šī gada 3.oktobra līdz 17.oktobrim izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri deviņiem kokiem Bērzaines ielā, Cēsīs, Cēsu novadā.

Koku ciršanas iemesls - Bērzaines ielas pārbūves laikā plānots ierīkot gājēju un velosipēdistu ceļu.

Lai meklētu veidus vides pieejamības iespējami racionālai organizēšanai, ietverot tehniskos, vizuālos, būvniecības izmaksu, apsaimniekošanas izmaksu faktorus, tika izstrādāti būvprojekta izmaiņu risinājumu 3 varianti.

Pašvaldības apstiprinātajā variantā “Gar ceļa malu” paredzēts nocirst divus bērzus (ar stumbru diametriem 35; 35cm), vienu pīlādzi (ar stumbra diametru 30cm), piecas liepas (ar stumbru diametriem 40;50;55;80;90cm), vienu kļavu (ar stumbra diametru 35cm). Ar šo risinājumu var iepazīties pie grafiskajiem materiāliem.

Risinājumi:

 • uzlabo satiksmes drošību (nav konfliktpunktu, velosipēdistu un citu satiksmes dalībnieku savstarpējā redzamība, nošķirti velosipēdisti un gājēji no citiem satiksmes dalībniekiem, vienots risinājums velo infrastruktūrai visā objekta garumā, ērta uzturēšana/sniega tīrīšana);
 • nodrošināta tīkla nepārtrauktību (nodrošināts velosipēdistu un gājēju ceļa viendabīgums);
 • nodrošina gājēju un veloceļa ērtu lietošanu (objekta robežās iespēja nokļūt no punkta A līdz punktam B bez apvedceļiem un bez liekas apstāšanās);
 • nodrošina gājēju un veloceļa pievilcīgumu (nemainīgi trases parametri, atpūtas vietas, viegli kopjams segums);
 • nodrošina komfortu (viegli uzturēt, pietiekams platums, samazināti apstāšanās un aizkavēšanās iemesli).

Variantā 2 “Cauri parkam” tiek izbūvēts gājēju un velosipēdu ceļš cauri ielai piegulošai zaļajai zonai.

Galvenie ieguvumi:

 • uzlabota satiksmes drošība (nav konfliktpunktu, nošķirti velosipēdisti un gājēji no citiem satiksmes dalībniekiem, vienots risinājums velo infrastruktūrai visā objekta garumā);
 • tiek nodrošināta tīkla nepārtrauktība (nodrošināts velosipēdistu un gājēju ceļa viendabīgums);
 • nodrošināts gājēju un veloceļa tiešums (objekta robežas iespēja nokļūt no punkta A līdz punktam B bez apvedceļiem un bez liekas apstāšanās);
 • tiek nodrošināts gājēju un veloceļa pievilcīgums (nemainīgi trases parametri, atpūtas vietas, viegli kopjams segums);
 • tiek nodrošināts komforts (pietiekams platums, samazināti apstāšanās un aizkavēšanās iemesli, u.c).

Galvenie trūkumi:

 • tiek nocirsti 6 koki;
 • sarežģīta uzturēšana (atrodas ierakumā, ziemā pastāv risks, ka gājēju un velocelš tiks aizpūsts ar sniegu).

Variantā 3 “Serpentīns” tiek izbūvēts gājēju un velosipēdu ceļš un kopīgs gājēju un veloceļš ar serpentīnu cauri parkam.

Galvenie ieguvumi:

 • risinājumi tiešā veidā neskar nevienu koku.

Galvenie trūkumi:

 • satiksmes drošība (gājēju un velosipēdistu plūsmas tiek savienotas);
 • nav tīkla nepārtrauktība (nav nodrošināts velosipēdistu un gājēju ceļa viendabīgums);
 • nav nodrošināts gājēju un veloceļa tiešums (iespējams, nepieciešams apstāties un/vai stumt velosipēdu serpentīna robežās);
 • netiek nodrošināts gājēju un veloceļa pievilcīgums (izmainās trases parametri);
 • netiek nodrošināts komforts (sarežģīti uzturēt, nepietiekams platums, palielināti apstāšanās un aizkavēšanās iemesli).

Iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī saņemt un aizpildīt publiskās apspriedes anketas iespējams Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Raunas ielā 4, līdz 2023. gada 17.oktobrim plkst.17.00. Elektroniski aizpildītas un ar elektronisko parakstu parakstītas anketas sūtīt uz dome@cesunovads.lv (ar norādi “Publiskajai apspriešanai”).

Publiskās apspriešanas anketu meklē ŠEIT.
Publiskās apspriešanas grafisko materiālu skatīt ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Ainavu aizsardzības komisijai.

Publisko apspriešanu izsludina Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 24.02.2022 Nr.6 “Par koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā” III punkta apakšpunktiem un Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisijas 06.09.2023. lēmumu.

Vairāk informācijas par koku ciršanas ieceri var saņemt pie Artura Antonova, zvanot pa tālruni 25760753, arturs.antonovs@cesunovads.lv