Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai

Dokumenti

Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir:
1) mājsaimniecībai, kuru sociālais dienests atzinis par trūcīgu vai maznodrošinātu
2) vientuļiem vienatnē dzīvojošiem vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuru pensija nepārsniedz 500 euro.

Pabalstu veidi medicīnisko izdevumu apmaksai ir:

  • pabalsts ambulatorās (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas), stacionārās ārstēšanas, medicīnisko izmeklējumu un citu medicīnas pakalpojumu daļējai apmaksai;
  • pabalsts redzes korekciju līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai;
  • pabalsts medicīnas preču un slimnieku aprūpes priekšmetu iegādes izdevumu apmaksai;
  • pabalsts recepšu medikamentu apmaksai vai kompensējamo medikamentu, vai valsts kompensējamo slimnieku aprūpes priekšmetu nekompensējamās daļas apmaksai;

Trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir, pilnībā vai daļēji sedzot medicīniskos izdevumus un ievērojot, ka šis pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 150,00 euro vienas personas mājsaimniecībai un 300,00 euro vairāku personu mājsaimniecībai.

Vientuļiem vienatnē dzīvojošiem vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem pabalstu piešķir, pilnībā vai daļēji sedzot medicīnisko pakalpojumu izdevumus un ievērojot, ka pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 150,00 euro vienai personai. 

Pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Normatīvie akti

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā