Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Klientu apkalpošana Vecpiebalgas apvienības teritorijā

Vecpiebalgas pagasta VPVKAC Alauksta iela 4, Vecpiebalga 28381960, 66954877 vecpiebalga@pakalpojumucentri.lv
Taurenes pagasta VPVKAC "Rudiņi" Taurene 20231050, 66954876 ineta.runika@cesunovads.lv
Dzērbenes pagasta Bibliotēkas KAC "Sabiedriskais centrs", Dzērbene 28080504 inese.gusmane@cesunovads.lv
Inešu pagasta Bibliotēkas KAC "Pils", Ineši 27875899 anita.katlapa@cesunovads.lv
Kaives pagasta Bibliotēkas KAC "Pagasta dārziņi", Kaive 22042033 maija.burjote@cesunovads.lv