Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes darba kārtība

2022.gada 30.jūnija Cēsu novada domes ārkārtas sēde plkst.11.00

Protokols Nr.13
Darba kārtība

1. Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu;

2. Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu;

3. Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktora apstiprināšanu;

4. Par Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu. Ziņo A.Egliņš-Eglītis, domes priekšsēdētāja vietnieks

5. Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktora pienākumu izpildītāju uz laiku. Ziņo D.Krūmiņa-Eglīte, Centrālās administrācijas personāla speciāliste

6. Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2021. lēmumā Nr. 17 “Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo I.Purmale, Centrālās administrācijas personāla speciāliste

7. Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas struktūras un amata vienību apstiprināšanu; Ziņo D.Dombrovska, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

8. Par virtuves telpu nomas maksas noteikšanu izglītības iestādēs;

9. Par grozījumiem Cēsu novada domes 16.06.2022. lēmumā Nr.346 “Par virtuves iekārtu nomas maksas noteikšanu izglītības iestādēs”; Ziņo L.Markus-Narvila, Izglītības pārvaldes vadītāja

10. Par cirsmas izsoli īpašumos "Saulrieti" un “Saulrietu Incēni”, Vecpiebalgas pagastā;

11. Par Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkursa “Sakoptākā sēta” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo D.Slaidiņa, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste

12. Par izmitināšanas maksas pakalpojuma apstiprināšanu Amatas pagastā. Ziņo E.Eglīte, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.