Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekts "Own Your secap"

Projekts “Bringing Local and Regional municipalities towards owning their Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs) (OwnYourSECAP) jeb “Veicinot enerģētikas un klimata rīcības plānu piederību pašvaldībām” (Granta līgums Nr. 101077109)

Projekta mērķis ir iesaistīt 44 pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrādē vai uzlabošanā, nosakot ambiciozus klimata neitralitātes mērķus 2050.gadā un izceļot pasākumus, kuriem ir divkāršs (ietekmes mazināšana un pielāgošanās) un trīskāršs efekts (mazināšana, pielāgošanās un enerģētiskā nabadzība).

Projekts tiešā veidā atbalsta vismaz 44 pašvaldības, tostarp, Cēsu novada pašvaldību, īstenot savus SECAP:

  • institucionalizējot integrēto enerģētikas plānošanu savās pašvaldībās,
  • pilnībā izmantojot un sertificējot energopārvaldības sistēmas (EPS) un paplašinot EPS ar procedūrām par pielāgošanos klimatam,
  • digitalizēt enerģijas un klimata monitoringu, izmantojot lietotājam draudzīgu IKT enerģijas uzraudzības platformu uzticamai datu vākšanai,
  • izveidot skaidras pārvaldības struktūras, lai īstenotu plānus,
  • dažādu spēju veidošanas un vienādranga (P2P) pasākumu organizēšana, tostarp īpaši pielāgota palīdzība, diskusiju platformas politikas veidotājiem un valsts amatpersonām, replikācija un paraugprakse,
  • ieguldot ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pasākumos.
  • Gūt atbalstu un resursus 528 SECAP (tai skaitā - 6 pasākumus Cēsu novadā 2 projekta gadu laikā) pasākumu īstenošanai, lai nodrošinātu turpmāku sistemātisku pieeju SECAP pasākumu īstenošanā,
  • Nodrošināt īpašu teritoriālo fokusu uz inovatīviem procesiem, kas risina klimata jautājumu integrēšanu 88 atbalstāmo pašvaldību budžetos, t.i., piemērojot oglekļa budžetu un iezīmējot un izsekojot resursus klimata pasākumiem pašvaldību budžetos.

Cēsu novada pašvaldība līdz 2023.gada 30.septembra beigām izstrādās kopēju novada enerģijas un klimata rīcības plānu, piedalīsies labās prakses pārņemšanā kvalitātes vadības un sertifikācijas shēmu izmantošanā labākai energoefektivitātei un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kā arī integrēta enerģētikas un klimata plānošanai un pārvaldībai un sinerģiju veidošanā.

Saites: https://www.ownyoursecap.eu/
http://www.ekodoma.lv/en/projects/own-your-secap