Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

Direktors: Andris Sakss
Adrese: “Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV- 4118
Tālrunis: 26415585, 26336356
e-pasts: dzerbenes.skola@cesunovads.edu.lv