Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cīrulīšu investīciju piedāvājums

Cīrulīšu investīciju piedāvājums LV
Cīrulīšu investīciju piedāvājums EN
Cīrulīšu investīciju piedāvājums RU

Cīrulīšu investīciju teritorijas kopējā platība ir 17 663 m2. Investīciju teritorija ietver bijušās sanatorijas “Cīrulīši” vēsturisko apbūvi: Kovārņu ielā 24 (4503 m2), Kovārņu ielā 26 (6872 m2), Zīļu iela 4 (4029 m2) un Zīļu iela 2 (2259 m2). Maksa par zemes gabalu apbūves tiesībām tiks noteikta izsoles rezultātā. Sākumcenu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja vērtējumam. Līgumu par objekta nomu vai apbūves tiesību piešķiršanu ir iespējams noslēgt uz laiku līdz 30 gadiem.