Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Cēsu tirgus

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

www.cesutirgus.lv/par-mums

Reģistrācijas numurs 44103027052

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

332909

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ( Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100 %

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Lēmums par Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "CĒSU TIRGUS" (2022)

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Nodrošināt tādu Cēsu tirgus attīstību, kas ir moderns, atbilstošs mūsdienu cilvēku pieprasījumam un dzīves ritmam, tajā skaitā attīstot e-komerciju, īstenojot dažādas aktivitātes tirgotāju un gala patērētāju piesaistei; nodrošināt tādu tirgus pārvaldību, kas ir ilgtspējīga, uz vides un resursu saudzēšanu vērsta, īstenojot bezatkritumu principu ieviešanu

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Izpilddirektore Līga Bukovska