Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Cēsu tirgus

Kapitālsabiedrības apstiprināts 2021.gada pārskats

https://www.cesutirgus.lv/par-mums

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

332909

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ( Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100 %

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Cēsu novada domes lēmums Nr. 13   21.01.2021.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Cēsu novada dome, kā kapitālsabiedrības vienīgais dibinātājs,  ar 2021.gada 21. janvāra lēmumu Nr. 13,  noteikusi vispārējos stratēģiskos mērķus:

  1. SM1 Nodrošināt tādu Cēsu tirgus attīstību, kas ir moderns, atbilstošs mūsdienu cilvēku pieprasījumam un dzīves ritmam, tajā skaitā attīstot e-komerciju, īstenojot dažādas aktivitātes tirgotāju un gala patērētāju piesaistei; nodrošināt tādu tirgus pārvaldību, kas ir ilgtspējīga, uz vides un resursu saudzēšanu vērsta, īstenojot bezatkritumu principu ieviešanu;
  2. SM2  Veikt nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 24 modernizāciju atbilstoši  mūsdienīga tirgus darbības nodrošināšanai;
  3. SM3 Nodrošināt īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs, sakārtošanu un attīstību.

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. – 2023. gadiem

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Andris Mihaļovs 01.07.2021.-09.08.2021. Sigita Zvirbule 10.08.2021.-27.09.2021., Kaspars Auziņš 27.09.2021-22.04.2022.