Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Valsts kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma

Finansējums Valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā, līdzekļus pēc iespējas piešķirot plašākam objektu lokam visā Latvijā.


Finansējums kultūras mantojuma saglabāšanai

Viena no Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares prioritātēm ir kultūras mantojuma restaurācija ar mērķi saglabāt oriģinālsubstanci, autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu; prioritāte - sabiedrībai plaši pieejamiem un īpašnieku līdzfinansētiem projektiem.