Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par mājokļa jautājumiem

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie

dokumenti

14 02.12.2021. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 10.02.2022.

saistošie noteikumi

27 29.12.2021. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru 23.03.2022. saistošie noteikumi
11 02.05.2019. Par Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu 01.01.2020. saistošie noteikumi
39 06.10.2022.

Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

24.10.2022. saistošie noteikumi
34 08.09.2022.

Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

24.10.2022. saistošie noteikumi
17 14.09.2023.

Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Cēsu novadā

23.09.2023. saistošie noteikumi