Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Cēsu olimpiskais centrs

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://www.occesis.lv/wp-content/uploads/2022/03/2021.gada-parskats.pdf

Reģistrācijas numurs 44103026682

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

110 166,00 EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

74,16898 %

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Lēmums par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" (2022)

 

Lēmums par grozījumiem 2022.gada 19.maija Cēsu novada domes lēmumā Nr.240 "Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS"" (2022)

 

Lēmums par grozījumu Cēsu novada domes 2022.gada 19.maija lēmumā Nr.240 "Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS"" (2022)

 

Lēmums par grozījumiem 2022.gada 19.maija Cēsu novada domes lēmumā Nr.240 "Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS"" (2023)

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Efektīvi pārvaldīt un attīstīt Cēsu sporta infrastruktūru, popularizējot Cēsis kā izcilu vietu sporta pasākumu organizēšanai

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Izpilddirektore Līga Bukovska