Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Svētku pabalsts tiek piešķirts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā vienu reizi gadā, novembrī, bez personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Pabalsta apmērs ir 50,00 euro (piecdesmit euro).

Pabalstu, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu datu apstrādes departamenta ziņām, piešķir un pārskaita Cēsu novada pašvaldībā deklarētajām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.”

Pabalstu piešķir pamatojoties uz 29.12.2022. Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem"  VII nodaļu.