Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Svētku pabalsts tiek piešķirts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā vienu reizi gadā, novembrī, bez personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Pabalsta apmērs ir 75,00 euro.

Pabalstu, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu datu apstrādes departamenta ziņām, piešķir un pārskaita Cēsu novada pašvaldībā deklarētajām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.”

Normatīvie akti
Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem"  VIII nodaļu.